Odborníci, rodinní příslušníci a další

„Dobrý den,

protože bratr končí v ERGO Aktivu, chceme Vám poděkovat.

Aby mohl brácha udělat takový pokrok, musel dostat naději, že ta dřina má smysl. Z Kladrub ho poslali domů s tím, že nikdy chodit nebude. U Vás hned na první schůzce slyšel, že půjde na konci programu po svých. Za to máte náš obdiv.

Naděje, lidský přístup celého týmu profesionálů a pozitivní naladění v ERGO Aktivu, to je to, co bráchovi pomohlo po 6 měsících odložit vozík a skoro i chodítko.

V ERGO Aktivu je problém výzva a ne překážka.

Že jste bráchu do ERGO Aktivu přijali, bylo to nejlepší, co jeho i  nás mohlo potkat ve chvíli, kdy jsme nevěděli, jak dál.

ERGO Aktiv 100% splňuje účel, pro který vznikl.

S upřímnými díky,

rodina“

 

V loňském roce jsme natáčeli ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR pořady o projektech podpořených z Evropských strukturálních fondů.

Jedním z nejzajímavějších programů pro nás byl projekt neziskové organizace ERGO Aktiv, o.p.s., která se věnuje pomoci klientům po prodělané cévní mozkové příhodě, případně jiném získaném poškození mozku.

Při natáčení nás zaujala profesionalita, výborná atmosféra a nadšení členů týmu organizace, kteří se tomuto programu věnují jako svému poslání.“

Alena Müllerová

Kreativní producentka, Česká televize

ERGO Aktiv pracuje, nebo se alespoň dotýká, všech složek komprehensivní rehabilitace (zdravotní, psychologické, sociální, pedagogické, rodinné, pracovní, volnočasové) a to u klientů s jedním z nejzávažnějších a zároveň jedním z nejčastějších postižení – tj. poškození mozku.

Vím, jak je obtížné zajistit kromě zdravotní i další složky rehabilitace, bez kterých ta léčebná složka de facto ztrácí svůj smysl. Žádné podobné pracoviště zabývající se touto problematikou a s tímto komplexním terapeutickým přístupem, alespoň v Praze, neexistuje. Kromě výše řečeného tato nezisková organizace formou rehabilitace v denním stacionáři naplňuje jeden ze základních trendů v této oblasti, a to tzv. „community based rehabilitation“, tj. rehabilitaci prováděnou v komunitě, v místě, kde pacient žije oproti rehabilitaci institucionální. ERGO Aktiv se svým týmem vysoce erudovaných a pro svoji práci nadšených pracovníků si zaslouží veškerou ekonomickou i politickou podporu příslušných orgánů či úřadů hlavního města Prahy.“

PhDr. Alena Herbenová

odborný asistent v IPVZ a na 3. LF UK

 

Organizace ERGO Aktiv, o.p.s. je dlouhodobě zapojena do procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ Prahy 10.

Sociální služby (denní stacionář a sociální rehabilitace) poskytované lidem po mozkových příhodách či s jiným získaným poškozením mozku vhodně doplňují sociální služby poskytované Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o.

Obě uvedené registrované sociální služby jsou v souladu s prioritami komunitního plánování sociálních a návazných služeb.“

Pavel Petřík

Vedoucí sociálního odboru