Průvodce

Průvodci jsou lidé se získaným poškozením mozku. Díky této životní zkušenosti dokáží uvažovat na úplné jiné úrovni než terapeut nebo odborník a mohou se ujmout role průvodce – motivátora pro ty, kteří se s překážkami bránícími jejich návratu do aktivního života stále potýkají. Pozorně a empaticky naslouchají příběhům klientů a poskytují jim prostor pro sdílení.

Průvodci se podílejí na realizaci volnočasových aktivit a spolupracují s námi při tvorbě newsletteru. Podívejte se na náš současný tým průvodců [bude doplněno].