PROJEKTY

V roce 2019 v ERGO Aktivu, běží následující projekty

  • Denní stacionář pro osoby se ZPM

Náplní denního stacionáře je systematický trénink a komplexní rehabilitace na základě individuálních cílů.

Zdroje financování:

Logo_Praha

 

 

 

  • Projekt „Končím s nemocí“

Zdravotničtí pracovníci vedoucí aktivity pro osoby se získaným poškozením mozku ať už v domácím prostředí klienta nebo v centru ERGO Aktiv.

Zdroje financování:

Logo_Praha

 

  • Projekt „Do práce s hendikepem“

Projekt „Do práce s hendikepem“ je v kontextu služeb organizace určen pro ty klienty, kteří usilují o návrat do zaměstnání či k jiné produktivní aktivitě. Spočívá v poskytování tréninkových pracovních míst pro osoby se ZPM.

Zdroje financování:

 

 

  • Projekt „Specializovaná poradna pro lidi s poškozením mozku“

Odborné poradenství pro lidi se získaným poškozením mozku a jejich pečující osoby v oblasti rehabilitace a návazných služeb.

Zdroje financování:

 

  • Adventní koncerty 2018

Na základě podané žádosti jsme byli vybráni pro účast v projektu České televize Adventní  koncerty 2018. Podrobnosti o tomto projektu a naší účasti budeme postupně zveřejňovat na našich stránkách. 

Z výtěžku adventních koncertů budou dle podaného projektu nakoupeny robotické rehabilitační pomůcky. Výzkumy ukazují, že jejich využití v kombinaci s kvalitní péči terapeutů má zcela zásadní vliv na dopady rehabilitace.

Robotické pomůcky umožňují jak vyšší intenzitu terapie, její lepší cílení, standardizované provedení, ale i možnost rehabilitovat v době, kdy se terapeuti věnují dalším terapeutickým cílům klientů. 
Hi Tech robotické vybavení se bude využívat u více než 90% klientů centra. Zvýší každodenní efektivitu rehabilitace osob se získaným poškozením mozku.

Výsledek obrázku pro logo české televize

  • Projekt „Řekni stres“

Osvětově, preventivní kampaň „Řekni stres“ je zaměřená na prevenci dlouhodobého stresu a jeho zvládání (stress management).

 

V roce 2018 v ERGO Aktivu, běžely tyto projekty:

V roce 2017 v ERGO Aktivu, běžely tyto projekty: