PROJEKTY

V roce 2020 v ERGO Aktivu, běží následující projekty

 • Denní stacionář pro osoby se ZPM

Náplní denního stacionáře je systematický trénink a komplexní rehabilitace na základě individuálních cílů.

Zdroje financování:

Logo_Praha

 

 

 

 • Projekt „Končím s nemocí“

Zdravotničtí pracovníci vedoucí aktivity pro osoby se získaným poškozením mozku ať už v domácím prostředí klienta nebo v centru ERGO Aktiv.

Zdroje financování:

Logo_Praha

 

 • Projekt „Do práce s hendikepem“

Projekt „Do práce s hendikepem“ je v kontextu služeb organizace určen pro ty klienty, kteří usilují o návrat do zaměstnání či k jiné produktivní aktivitě. Spočívá v poskytování tréninkových pracovních míst pro osoby se ZPM.

Zdroje financování:

 

 

 • Projekt „Specializovaná poradna pro lidi s poškozením mozku“

Odborné poradenství pro lidi se získaným poškozením mozku a jejich pečující osoby v oblasti rehabilitace a návazných služeb.

Zdroje financování:

 

 • Projekt „Zpátky za volant“

Projekt v rámci kterého společně s organizací Inesan a ČVUT vyvíjíme autotrenažér pro osoby se získaným poškozením mozku (dále ZPM). Software je vyvíjen za spolupráce mladých výzkumníků z různých oborů. V týmu vývojářů jsou IT odborníci, lékaři, sociologové, psychologové, fyzioterapeuti a ergoterapeuti.

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA.

 

 

 

 

 • Projekt „Komplexní služby pro osoby po cévní mozkové příhodě a jiném získaném poškození mozku“

Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0014346

Realizace projektu: 1.1.2020 – 30.6.2021

Cílové skupiny projektu:

 1. Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučení ohrožené
 2. Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
 3. Osoby pečující o jiné závislé osoby
 4. Zaměstnanci NNO/sociálních podniků

Anotace projektu:

CENTRUM KOMPRE řeší situaci „následné péče“ osob po získaném poškození mozku (ZPM) a po cévní mozkové příhodě v Pardubickém kraji. Neexistuje metodika práce s touto cílovou skupinou v modelu návazné komunitní rehabilitace. Cílem projektu je zajistit efektivní pomoc osobám se ZPM prostřednictvím vytvoření modelu kvalitní návazné péče. Vytvořený model umožní realizovat sociálně rehabilitační program na základě potřeb osob se ZPM, jejich blízkých, expertů v oboru a dle zkušeností ze zahraničí.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

 

 

 • Projekt „Řekni stres“

Osvětově, preventivní kampaň „Řekni stres“ je zaměřená na prevenci dlouhodobého stresu a jeho zvládání (stress management).

 

V roce 2019 v ERGO Aktivu, běžely tyto projekty:

V roce 2018 v ERGO Aktivu, běžely tyto projekty:

V roce 2017 v ERGO Aktivu, běžely tyto projekty: