Projekty 2018

V roce 2018 běžely následující projekty

  • S mrtvicí jinak – Komunitní centrum pro lidi se získaným poškozením mozku

Komunitní centrum Remozka je projekt financovaný z operačního programu Praha – Pól růstu ČR, který čerpá finanční zdroje z Evropského sociálního fondu zaměřeného na zlepšování příležitostí k zaměstnání a vzdělávání a pomoc fyzicky, mentálně nebo sociálně znevýhodněným lidem.

Komunitní centrum se zaměřuje na sociální začlenění lidí se získaným poškozením mozku.

Projekt byl zahájen 1. 4. 2017

 
 
 
 
 
  
 
  • Benefice mrtvice 2018

Podnětem ke vzniku projektu BENEFICE MRTVICE je především fakt, že v dnešní době přibývá stále více mladých lidí, kteří prodělají cévní mozkovou příhodu. Tyto mladší ročníky by často ani nenapadlo, že se může „mrtvice“ týkat i jich.

Jedná se benefiční koncert, jehož výtěžek poputuje třem konkrétním lidem po mozkové příhodě. 

Touto akcí chceme oslovit co největší počet lidí právě ve věku 25-50 let, abychom je o této skutečnosti nejen informovali, ale také abychom jim dali inspiraci a návod k tomu, jak svůj život změnit a předcházet vzniku cévní mozkové příhody.

Benefiční koncert se bude konat 6.10.2018 v prostorách Fóra Karlín. Vystoupí zde několik kapel a celou akci bude moderovat dvojice moderátorů Tomáš Měcháček a Jana Plodková.

Zdroje financování:

Projekt je spolufinancován v rámci operačního programu Praha – Pól růstu ČR, který čerpá finanční zdroje z Evropského sociálního fondu a v rámci grantového programu hl. m. Prahy pro rok 2018 v oblasti Akce celopražského významu.

Logo_Praha
 
 
  
 
 
  • Denní stacionář pro osoby se ZPM

Náplní denního stacionáře je systematický trénink a komplexní rehabilitace na základě individuálních cílů.

Zdroje financování:

Logo_Praha

  • Projekt „Končím s nemocí“

Zdravotničtí pracovníci vedoucí aktivity pro osoby se získaným poškozením mozku ať už v domácím prostředí klienta nebo v centru ERGO Aktiv.

Zdroje financování:

Logo_Praha

  • Projekt „Do práce s hendikepem“

Projekt „Do práce s hendikepem“ je v kontextu služeb organizace určen pro ty klienty, kteří usilují o návrat do zaměstnání či k jiné produktivní aktivitě. Spočívá v poskytování tréninkových pracovních míst pro osoby se ZPM.

Zdroje financování:

  • Projekt „Specializovaná poradna pro lidi s poškozením mozku“

Odborné poradenství pro lidi se získaným poškozením mozku a jejich pečující osoby v oblasti rehabilitace a návazných služeb.

Zdroje financování:

  • Adventní koncerty 2018

Na základě podané žádosti jsme byli vybráni pro účast v projektu České televize Adventní  koncerty 2018. Podrobnosti o tomto projektu a naší účasti budeme postupně zveřejňovat na našich stránkách. 

Z výtěžku adventních koncertů budou dle podaného projektu nakoupeny robotické rehabilitační pomůcky. Výzkumy ukazují, že jejich využití v kombinaci s kvalitní péči terapeutů má zcela zásadní vliv na dopady rehabilitace.

Robotické pomůcky umožňují jak vyšší intenzitu terapie, její lepší cílení, standardizované provedení, ale i možnost rehabilitovat v době, kdy se terapeuti věnují dalším terapeutickým cílům klientů. 
Hi Tech robotické vybavení se bude využívat u více než 90% klientů centra. Zvýší každodenní efektivitu rehabilitace osob se získaným poškozením mozku.

Výsledek obrázku pro logo české televize

  • Projekt „Řekni stres“

Osvětově, preventivní kampaň „Řekni stres“ je zaměřená na prevenci dlouhodobého stresu a jeho zvládání (stress management).