Odborné dobrovolnictví

Chtějí se vaši zaměstnanci zapojit do aktivit ERGO Aktivu a pomoci nám tak vracet chuť k životu? Rádi využijeme jejich odborných znalostí a zkušeností :)

Aktuálně hledáme: (ideální dlouhodobá spolupráce)

  • Správa sociálních sítí
  • Správa Google AdWords
  • PR – vydávání a distribuce tiskových zpráv, zpracování komunikačních témat
  • Produkční – pomoc s produkcí akcí pořádaných naší organizací – konference, Polívková smršť apod.
  • Editor – editace newsletteru Řekni stres, ediční plán, vyhledávání a kompletace zdrojů
  • Dokumentace – standardy, metodiky, směrnice – pomoc s aktualizací povinné dokumentace
  • Finanční řízení – konzultace cash flow, finančího řízení, vedení multizdrojového financování a finančního projektového řízení

Pokud se chcete jakkoli zapojit, kontaktujte Martinu Chlopkovou na martina.chlopkova@ergoaktiv.cz

Těšíme se na Vás :)