Pravidla Komunitního centra Remozka

Remozka jako komunitní centrum je tu pro lidi. Slouží především k setkávání osob se získaným poškozením mozku. Chceme, abychom se tu spolu cítili dobře, proto je potřeba dodržovat určitá pravidla:

  1. Respektujeme ostatní návštěvníky Remozky s jejich možnostmi a hranicemi. Chováme se slušně.
  2. V prostorách centra (ani na dvoře v Karlíně) se nekouří. Nesmí se zde konzumovat alkoholické nápoje či omamné látky.  Povoleny jsou pouze lékařem předepsané léky.
  3. Za cenné věci Remozka neručí. O co nechcete přijít, nechte raději doma.
  4. Uklizené prostory jsou útulnější a lépe se v nich tvoří, proto udržujeme pořádek ať jsme kde jsme. I na výletech.
  5. Chováme se k vybavení šetrně a nevynášíme ho bez souhlasu pracovníků Remozky. Návštěvníci odpovídají za způsobenou škodu na majetku a jsou povinni ji uhradit v případě zničení nebo poškození.
  6. Návštěvníci, kteří porušují pravidla komunitního centra, mohou být v daný den z centra vykázáni, případně jim může být zamezen vstup.
  7. Zpětnou vazbu na spokojenost se službami centra může každý klient podat osobně, telefonicky, e-mailem nebo přes anonymní schránku.
  8. Pokud nebudete chtít být focen a nesouhlasíte s použitím fotografií z akcí k propagačnímu využití, prosím, upozorněte zaměstnance Remozky na tuto skutečnost.