PROJEKTY 2017

V roce 2017 v ERGO Aktivu, běží následující projekty:

  • Denní stacionář pro osoby se ZPM

Náplní denního stacionáře je systematický trénink a komplexní rehabilitace na základě individuálních cílů.

Zdroje financování:

Logo_Praha11698514_1101709513176711_6729040571450999422_n

gsk-logo

  • S mrtvicí jinak – Komunitní centrum pro lidi se získaným poškozením mozku

Komunitní centrum Remozka je projekt financovaný z operačního programu Praha – Pól růstu ČR, který čerpá finanční zdroje z Evropského sociálního ofndu zaměřeného na zlepšování příležitostí k zaměstnání a vzělávání a pomoc fyzicky, mentálně nebo sociálně znevýhodněným lidem.

Komunitní centrum se zaměřuje na sociální začlenění lidí se získaným poškozením mozku.

Projekt byl zahájen 1.4.2017

 

 

 

  • KLUB (Aktiv)

KLUB (Aktiv) vznikl jako iniciativa bývalých klientů ERGO Aktiv, kteří hledali novou náplň svého života po cévní mozkové příhodě a jiných úrazech hlavy. Program je zcela závislý na dohodě klientů.

Zdroje financování:

11698514_1101709513176711_6729040571450999422_n

stažený soubor

 

 

 

  • Projekt „Končím s nemocí“

Zdravotničtí pracovníci vedoucí aktivity pro osoby se získaným poškozením mozku.

Zdroje financování:

Logo_Praha

 

 

 

  • Projekt „Můj dům můj hrad“

Rehabilitace osob se získaným poškozením mozku v domácím prostředí klienta.

Zdroje financování:

Logo_Praha

 

 

 

  • Projekt „Do práce s hendikepem“

Projekt „Do práce s hendikepem“ je v kontextu služeb organizace určen pro ty klienty, kteří usilují o návrat do zaměstnání či k jiné produktivní aktivitě. Spočívá v poskytování tréninkových pracovních míst pro osoby se ZPM.

Zdroje financování:

 

 

 

 

  • Projekt „Specializovaná poradna pro lidi s poškozením mozku“

Odborné poradenství pro lidi se získaným poškozením mozku a jejich pečující osoby v oblasti rehabilitace a návazných služeb.

Zdroje financování:

 

 

 

 

  • Projekt „Řekni stres“

Osvětově, preventivní kampaň „Řekni stres“ je zaměřená na prevenci dlouhodobého stresu a jeho zvládání (stress management).

Zdroje financování: