NÁŠ TÝM

Jan König

ředitel

Mojí hlavní zodpovědností je zajištění stability ERGO Aktivu i poskytovaných služeb a jejich další rozvoj. Mým přáním je, aby naše služby pomáhaly klientům změnit pohled na jejich novou životní situaci a bez ohledu na její závažnost se vracet do aktivního a spokojeného života. Mou největší radostí je práce s vnitřní motivací, jak svou, tak motivací kolegů i našich klientů. A mým pracovním koníčkem je propojovat znalosti, dovednosti a zkušenosti ze sféry neziskové, podnikatelské i veřejnosprávní.

e-mail: jan.konig@ergoaktiv.cz

  

Martina Chlopková

provozní a finanční ředitelka

V ERGO Aktivu mám na starosti projektové řízení, řešení potřeb organizace a jejích zaměstnanců. Připravuji grantové a dotační žádosti, HR, zajišťuji komplexní proces administrace celé organizace. Starám se o Cash Flow organizace, tvořím rozpočty a mám na starosti jejich čerpání a dodržování.

Mám ráda přehled o tom, co se kde „šustne“ a odkud a kam může organizace investovat své finance.

Mé motto zní „Co mě nezabije, to mě posílí.“

e-mail: martina.chlopkova@ergoaktiv.cz

  

 

Bc. Martina Beránková

back-office

V ERGO Aktivu mám na starosti kompletní zajištění podpory provozu organizace, jak po administrativní tak po provozní stránce. 

Ve svém volném čase se věnuji svým dvěma kočkám, ráda jezdím na koloběžce a medituji.

e-mail: martina.berankova@ergoaktiv.cz

   

Mgr. Veronika Slepičková

vedoucí terapeutka

V centru ERGO Aktiv zajišťuji celkový chod denního stacionáře, příjem nových klientů a koordinaci odborných praxí a stáží pro studenty. Jsem členkou České asociace ergoterapeutů.

Absolvovala jsem základní kurz Bobath konceptu – vyšetření a léčba dospělých s neurologickým onemocněním, základní kurz Bazální stimulace a základní kurz PANat se vzduchovými dlahami URIAS. Pravidelně se účastním ergoterapeutických konferencí a dalších seminářů z oblasti neurorehabilitace. Mám ráda přírodu, krásné počasí, vycházky.

e-mail: veronika.slepickova@ergoaktiv.cz

 

Ing. Dagmar Bejdlová

ergoterapeutka

Jako ergoterapeutka pracuji přímo s osobami po CMP a jiném poškození mozku. Zabývám se specifickými metodami a postupy jako jsou Mirror Therapy a CIMT. Kromě toho mám také několikaletou praxi v oblasti onkologie.

Absolvovala jsem kurz O rukách z oboru fyzioterapie funkce Clary Lewitové a kurz Validace podle Naomi Feil. Ve své práci dále využívám relaxační a meditační techniky včetně učení o mindfulness školy Shambhala. Vedle ergoterapie jsem vystudovala také obor zaměřený na zahradní architekturu a ve volném čase se zabývám kontemplativním aranžováním květin – Ikebana.

e-mail: dagmar.bejdlova@ergoaktiv.cz

 

Mgr. Hana Kaňková

ergoterapeutka

V ERGO Aktivu se pohybuji již několik let jako ergoterapeut a od dubna 2017 mám tu radost organizovat odpolední program pro klienty. Jedná se o odpolední skupiny, které jsou zaměřené na trénink paměti, výtvarné techniky, trénink jemné motoriky a funkce paretické horní končetiny. 

Jsem registrovaný ergoterapeut, studovala jsem na Západočeské univerzitě v Plzni a také na Karlově univerzitě v Praze na 1. lékařské fakultě. Absolvovala jsem odborné kurzy kinesio tapingu, basální stimulace a Spiral dynamic pro horní končetinu. Od dětství mám ráda sport a aktivně jsem se věnovala atletice, fotbalu nebo touch rugby. Také mě zajímá hudba a film. Od nového roku se učím hrát na ukulele, což mě velmi naplňuje.

e-mail: hana.kankova@ergoaktiv.cz

 

Mgr. Gabriela Havejová

ergoterapeutka

Od června 2017 pracuji s klienty centra ERGO Aktiv jako ergoterapeutka. Mou radostí je obohacovat klasické ergoterapeutické postupy o moderní přístupy v rehabilitaci. Ve své práci tedy využívám prvky Spiral dynamik, senzorické integrace či thajské masáže. V terapii dávám důraz na individualitu klienta a spolupráci v týmu.

Jsem registrovaná ergoterapeutka od roku 2012, kdy jsem ukončila bakalářské vzdělání na Západočeské univerzitě v Plzni. Poté jsem absolvovala magisterský program na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Svou odbornost jsem rozšířila o roční kurz Spiral dynamik Basic Med, kurz kineziotapingu, Bazální stimulaci, zahraniční pracovní stáže, zkušenosti v oblasti kompenzačních pomůcek, pravidelné účasti na konferencích apod. Jsem blázen do akrojógy, mam ráda zvířata a přírodu a amatérsky tvořím v oblasti malby a fotografie.

 e-mail: gabriela.havejova@ergoaktiv.cz

  

Bc. Doubravka Koubková

ergoterapeutka

V centrum ERGO Aktiv se podílím na spolupráci, která se týká Poradny a poradenství. Témata, kterými se nejvíc zabývám jsou zdravotně-sociální poradenství, a všeobecné informování o možnostech služeb pro klienta a jeho rodinu.

Na své práci mám ráda, že pomáhá lidem s postižením nalézt cestu, jak se realizovat a žít opět tím způsobem, kterým si člověk přeje, přestože má nějaké omezení.

Absolvovala jsem Základní kurz PANat vzduchových dlah a Rekvalifikační kurz – Interiérový designer – návrhy a vizualizace interiérů. Mám ráda tanec, hudbu a cestování. Baví mě propojovat svoji profesi s mými zálibami, proto jsem například během cestování a životem v rozvojových zemích, vždy hledala možnost, jak se v dané zemi zapojit a rozšířit povědomí o práci ergoterapeuta. Měla jsem to štěstí, že se mi v těchto zemích (Mongolsko, Šalamounovy ostrovy) podařilo vést kurzy na místních odborných školách. V současné době bych ještě velmi ráda propojila návrhy interiérů a ergoterapii, aby i lidé se specifickými potřebami mohli mít domov nejen funkční, ale také útulný. 

 
 
 
  

Bc. Veronika Čábelková

ergoterapeutka

e-mail: veronika.cabelkova@ergoaktiv.cz

 

 

 

Mgr. Petra Fuksová

sociální pracovnice

Mou pracovní náplní je poskytování sociálního a pracovního poradenství  v rámci služby „denní stacionář“ a „sociální rehabilitace“ pro klienty  a podle potřeby i jejich rodinné příslušníky.  Nabízím odbornou i lidskou pomoc, jak se zorientovat v nové  životní situaci,  poradenství v oblasti sociálních dávek, hledání nového pracovního uplatnění, možnosti trávení volného času, doprovázení na úřady a pracovní pohovory apod. Jednoduše řečeno, spolu s klientem pracujeme na znovunalezení životní pohody a spokojenosti. Využívám zkušenosti z dlouholeté práce se seniory v terénní osobní asistenci a aktivizaci. Jsem trenér paměti I.st., mám ráda jógu a tanec a relaxuji při bylinkaření. 

e-mail: petra.fuksova@ergoaktiv.cz

  

Bc. Lenka Kurovská

arteterapeutka a sociální pracovnice

V centru ERGO aktiv připravuji pravidelná setkávání skupinové arteterapie pro klienty a čerstvě působím i ve službě sociálního poradenství. Je mi blízký přístup zaměřený na člověka a jsem moc ráda součástí týmu, který pomáhá lidem po mozkových příhodách žít kvalitní, naplněný život.

Mimo tuto práci se věnuji ilustraci a malířství. 

email: lenka.kurovska@ergoaktiv.cz

 

Vesna Petržilková

Tréninková místa

Mou náplní práce je vedení projektu tréninkových míst, kde se klienty snažím naučit a zdokonalit dovednosti, které by pak mohli uplatnit ve skutečné práci. Ráda klienty poznávám a objevuji jejich sny a představy, co by chtěli dělat, jak by se cítili co nejvíce užiteční. Mým cílem je, aby po absolvování tréninkového místa našli odpovídající pracovní uplatnění.

V rámci ERGO Aktivu se ještě starám o gastronomickou benefici Polívková smršť – snažím se o její medializaci, dále sháním přední české kuchaře, kteří pro Smršť vaří výborné polévky.

Dále docházím jako dobrovolník do Domova seniorů.

e-mail: vesna.petrzilkova@ergoaktiv.cz

  

Bc. Lenka Štěpánová

speciální pedagog

V ERGO Aktivu pracuji jako speciální pedagog. Svůj dosavadní profesní život jsem zatím věnovala dětem s různými formami postižení (PAS, vývojová dysfázie, OVŘ a další). Práce s dospělými klienty je pro mě velmi zajímavou změnou a mohu říci, že jsem se v této práci našla. Přesto z předchozí práce stále čerpám. A to konkrétně ve schopnosti přistupovat ke klientům individuálně a hlavně trpělivě a neustále mít na paměti, jak je důležitá motivace a ocenění.

V roce 2011 jsem ukončila bakalářské studium na UK Obor Psychologie a speciální pedagogika. V současné době jsem ve 4. ročníku psychoterapeutického výcviku v KBT. V zimně letošního roku (2019) jsem absolvovala základní kurz Bazální stimulace, na který chci na jaře příštího roku navázat rozšiřujícím kurzem.

Nejlépe se cítím v přírodě a to hlavně v horách. Jsem nadšený filmový fanoušek a hudbu si nepouštím jen jako kulisu. V poslední době jsem objevila kouzlo akvarelu a mám v plánu se v této činnosti dále rozvíjet.

e-mail: lenka.stepanova@ergoaktiv.cz

 

 

Mgr. Marie Novotná

fyzioterapeutka

 e-mail: marie.novotna@ergoaktiv.cz

 

  

 

 

Mgr. Michaela Vlasáková Charyparová

psycholožka

V ERGO Aktivu je mojí hlavní činností vedení podpůrných skupin, individuální psychoterapeutická sezení s jednotlivci a poskytování krizové pomoci klientům, kteří se ocitli v akutní krizi. 

Ráda pracuji jak se skupinou, tak v individuálním kontaktu. Věřím, že každý člověk má potenciál k osobnímu růstu i změně. Je mi ctí, mohu-li být procesu růstu a změny klientů přítomna.

Miluji Šumavu ve všech ročních obdobích, ráda tančím bachatu – lidový tanec z Dominikánské republiky, a pyšním se třemi psími poklady, se kterými trávím nejraději svůj volný čas.

e-mail: michaela.vlasakova@ergoaktiv.cz

 

 

 

 

Na mateřské dovolené

 

Bc. Alice Jedličková

sociální pracovnice

V ERGO Aktivu poskytuji sociální a pracovní poradenství v rámci služby denní stacionář a sociální rehabilitace. Nabízím podporu pro zorientování se a hledání řešení v nově nastalé životní situaci. Ráda nacházím příležitosti pro zapojení lidí se získaným poraněním mozku do pracovních a dalších aktivit. Doprovázím klienty při krocích k novému zaměstnání, dobrovolnictví a aktivnímu trávení volného času tak, aby měl každý možnost uplatnit své dovednosti a nabývat nové zkušenosti. To mimo jiné může být i kontaktování úřadů a doprovody k zaměstnavateli na pracovní pohovory, za volnočasovou aktivitou či do jiné neziskové organizace.

S klienty v průběhu spolupráce směřujeme k plnění vytyčených cílů, pracujeme s aktuální situací a hledáme cestu k větší životní spokojenosti. Baví mě prozkoumávat potenciál každého jednotlivce, společně hledat a objevovat směr pro aktivní, plnohodnotnou náplň dne a zjišťovat jak čelit výzvám, které život přináší.

  

MUDr. Karla Kotková

rehabilitační lékařka

V ERGO Aktivu se s každým klientem setkávám před nástupem a při ukončení rehabilitace v denním stacionáři. Mám na starosti to, aby měl odborný tým důležité informace o zdravotním stavu klientů a mohl vhodně vytvořit náplň rehabilitace. Také sleduji pokrok, kterého bylo v rámci rehabilitace v ERGO Aktivu dosaženo. Vystudovala jsem na 1. LF Univerzity Karlovy a nyní jsem atestovaným lékařem v oboru rehabilitace a fyzikální medicíny. Profesně se zabývám stavy po poranění a poškození mozku, chronickou bolestí a onemocněními pohybového aparátu. Ráda cestuji po Itálii a chodím do divadla a na koncerty.

 

Mgr. Olga Pekárková

rozvoj a realizace

V ERGO Aktivu mám na starosti rozvoj organizace, realizaci nových projektů, fundraisingových aktivit a vnitřní i externí komunikaci. Také sledování toho, zda ERGO Aktiv skutečně pomáhá svým klientům v plnění jejich cílů a hledání nových cest, které by k nim mohly vést. Baví mě zavádění nových metod, služeb a projektů. S klienty se věnuji plánování a reevaluacím stanovených cílů. Mým cílem je aby ERGO Aktiv měl spokojené klienty i zaměstnance a finanční zdroje k zajištění obojího.

 

 

 

 Mgr. Pavla Sýkorová

fyzioterapeutka

Jsem fyzioterapeutka centra ERGO Aktiv. S klienty pracuji v rámci individuálních terapií, při kterých využívám kromě svých odborných znalostí i přístup Plánování zaměřeného na člověka. Absolvovala jsem kurzy Spiraldynamic (R), Klappovo lezení – kvadrupedální lokomoce dle J. Čápové, Kurz živoucí biotensegrity/Living biotensegrity, kurzy Sball se zaměřením na krční, hrudní páteř a pánev a kyčelní kloub, Bazální stimulaci, kurz Snoezelen a kurz techniky Shiatsu.