Přijetí do služeb

Pro přijetí do našich služeb nepotřebujete žádné doporučení ani lékařský předpis. Stačí když nás kontaktujete na poradna@poskozenimozku.cz či 774 423 998 . Pozveme Vás do naší Odborné porady, kde o Vás zjistíme více, představíme Vám naše služby a společně najdeme takové řešení, které bude pro Vaši situaci to pravé.

Podmínky přijetí: osoba je příslušníkem cílové skupiny, osobní zájem
a motivace k vlastnímu rozvoji a aktivnímu životu, stabilizovaný zdravotní stav – stav nevyžadující stálou lékařskou péči, částečná soběstačnost

Kontraindikace přijetí: drogová a jiná patologická závislost, nekompenzované psychiatrické onemocnění, stav vyžadující stálou lékařskou péči či speciální ošetřovatelskou péči