PORADENSTVÍ A PODPORA V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ KLIENTA

Nabízíme možnost poradenství a podpory v domácím prostředí klienta. Klient může pravidelně absolvovat ergoterapii nebo fyzioterapii či kombinovat obojí ve svém známém a bezpečném prostředí. Tato služba je výhodná především pro ty, kteří nejsou schopni docházet na rehabilitaci ambulantě.

Služba je poskytována buď formou jednorázového poradenství nebo dlouhodobou cílenou spoluprací.

Forma poskytování služby:

 • Jednorázová podpora a poradenství je vhodné, v případě potřeby konzultace rehabilitačního plánu, zhodnocení bariérovosti domácího prostředí, doporučení ohledně kompenzačních pomůcek, zaučení členů rodiny nebo podpory při jednání s úřady či při navázání spolupráce s dalšími organizacemi, např. pečovatelské služby.

Jedná se o jednu návštěvu s možností dalších navazujících konzultací bez uzavření smlouvy o spolupráci. Součástí konzultace je písemné doporučení od terapeuta.

 • Dlouhodobá cílená podpora a poradenství je poskytována po dobu 3 měsíců formou pravidelných terapií. Služba je určena klientům, kteří se chtějí aktivně podílet na zlepšení svého zdravotního stavu, zvýšit kvalitu svého života a snížit závislost na svém okolí. Klíčová je zde vlastní motivace, chuť spolupracovat a mít konkrétní cíle ke zlepšování.

Ceník:

 • Jednorázové poradenství, první schůzka          750 Kč/90-120 min
 • Každá další konzultace bez smlouvy                  500 Kč/60-90 min
 • 3-měsíční program (se smlouvou)                      250 Kč/60 minut

Obsah služby:

 • poradenská a konzultační činnost – úprava domácího prostředí (poradenství a zprostředkování kontaktů), návrh vhodných kompenzačních pomůcek, podpora při jejich získání, nácvik správného používání pomůcek, rehabilitační metody vedoucí k co nejvyšší soběstačnosti, podpora při navázání kontaktu s dalšími odborníky.
 • nácvik všedních denních činností s cílem maximální soběstačnosti – oblékání, hygiena, příjem potravy, přesuny lůžko/toaleta/vana/auto, použití MHD, pohyb po městě, vaření, práce s PC, telefonem.
 • funkční trénink horních končetin – úchopy, zapojování postižené ruky do aktivit.
 • nácvik chůze, jízdy na vozíku, jeho obsluha.
 • trénink kognitivních funkcí – paměť, logické myšlení, pozornost, orientace, plánování, nácvik vhodných kompenzačních strategií.
 • podpora řečových funkcí
 • edukace klienta a pečujících osob – manipulace pečující osoby s klientem, nácvik používání kompenzačních pomůcek, edukace a stanovení režimových opatření s ohledem na aktuální zdravotní stav, doporučení vhodných aktivit a zapojení do domácích prací či péči o sebe sama.
 • sestava a nácvik cviků na samostatné procvičování – instruktáž, doporučení dalšího rehabilitačního postupu.

Přihlášení do programu a bližší informace získáte přes naši poradnu na e-mailové adrese: poradna@ergoaktiv.cz nebo na telefonním čísle: 732 542 529.

Tento projekt je v roce 2019 finančně podpořen v rámci projektu „Končím s nemocí“ v rámci grantového programu pro oblast zdravotní hl. m. Prahy a v rámci grantového řízení MČ Praha 3, MČ Praha 4, MČ Praha 7 a MČ Praha 10.