ERGOTERAPEUTICKÉ SKUPINY

Ergoterapeutické skupiny

Jsou odpolední skupinová setkání s konkrétním zaměřením. Program je určen osobám po získaném poškození mozku, kteří mají zájem se zdokonalit v různých oblastech od jemné motoriky po praktické dovednosti denního života. Skupiny probíhají každé pondělí, úterý a středu odpoledne v ERGO Aktivu. Skupiny vede ergoterapeutka.

Od 4.2. 2019 jsou otevřené tyto odpolední skupiny:

Rozvoj řečových funkcí

 • každé pondělí od 14:30 – 15:30 
 • skupina začíná dne 4.2. 2019 a potrvá do 12.8. 2019 

Skupina je zaměřená na zlepšení výbavnosti slov, slovního projevu, aktivní hybnosti mluvidel, artikulace a podpory symetrie mimiky.

Nácvik jemné motoriky

 • každé pondělí od 15:40 – 16:40 
 • skupina začíná dne 5.2. 2019 a potrvá do 12.8. 2019 

Tato skupina je zaměřena na nácvik úchopů, zacílení pohybu, na fáze úchopu apod. Využíváme pomůcky nejen pro trénink jemné motoriky, ale i k senzorické stimulaci horních končetin pro zlepšení citlivosti.

Práce s počítačem 

 • každé úterý od 14:30 – 15:30 
 • skupina začíná dne 4.2. 2019 a potrvá do 7.5. 2019 
Skupina je zaměřená na práci s Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, e-mailovou korespondenci, vyhledávání na internetu, orientaci v jízdních řádech a mapách. Program lze upravit dle potřeb klientů. 
 

Finanční gramotnost 

 • každé úterý od 14:30 – 15:30 
 • skupina začíná dne 14.5. 2019 a potrvá do 13.8. 2019 
Skupina je zaměřená na orientaci v sociálních příspěvcích, spravování rodinného rozpočtu, používání internetového bankovnictví a manipulaci s penězi. Program lze upravit dle potřeb klientů.
 

Kondiční cvičení

 • každé úterý od 15:40 – 16:40 
 • skupina začíná dne 5.2. 2019 a potrvá do 13.8. 2019

Kondiční cvičení probíhá v tělocvičně, kde je možnost využít orbitrek, pás na chůzi či běh, veslovací trenažér nebo rotoped. Cvičíme s váhou vlastního těla na podložkách, využíváme prvky jógy, senzorické pomůcky, labilní plochy apod. Klientům lze přizpůsobit program dle fyzické kondice a dovedností. 

Trénink paměti

 • každou středu od 14:30 – 15:30
 • skupina začíná dne 6.2. 2019 a potrvá do 14.8. 2019 
Skupina je zaměřená na trénování krátkodobé a dlouhodobé paměti. Trénujeme pomocí papír-tužka, počítačových programů či tabletů. Využíváme různé pomůcky pro zpestření programu.
 

Cena jedné hodiny je 90 Kč. Klient platí pouze hodiny, kterých se zúčastnil. Platba faktury probíhá zpětně jednou za měsíc elektronickou formou.
Na skupiny je možné se hlásit i v průběhu již započatých běhů na uvedené telefonní číslo či e-mailovou adresu. Všechny první ukázkové lekce jsou zdarma!

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bližší informace na: 

Tel.: (+420) 732 542 529

E-mailová adresa: hana.kankova@ergoaktiv.cz

Osobně na adrese:

Poliklinika Olšanská- 5. patro

Olšanská 2666/7

130 00 Praha 3