Často kladené otázky

Komu nabízí poradna ERGO Aktiv, o. p. s. služby a s jakým dotazem se na ni mohu obrátit?

Poradna je určena pro osoby po CMP (cévní mozkové příhodě) a jiném poranění mozku a dále pro jejich příbuzné a blízké.

Do naší poradny se můžete obracet s dotazy, které se týkají následné rehabilitační péče nebo ztráty zaměstnání po poškození mozku a s tím souvisejících problémů. Poskytujeme také poradenství v sociální a pracovně-právní legislativě (sociální dávky, výdělek v souvislosti s pobíráním invalidního důchodu…).

Pro koho je vhodný rehabilitační a vzdělávací program ERGO Aktiv, o. p. s.?

Rehabilitační program je vhodný pro osoby po cévní mozkové příhodě (cmp) a jiném poškození mozku (např: rakovina mozku, různé úrazy hlavy apod.) , které jsou v produktivním věku a které mají aktivní zájem získat zaměstnání, případně si pracovní místo udržet.

Jak probíhá rehabilitační a vzdělávací program ERGO Aktiv, o. p. s.?

Program probíhá každý pracovní den v rozsahu 5-6 hodin po dobu 3 měsíců, je veden zkušenými ergoterapeuty a fyzioterapeuty. Terapie probíhají individuálně i ve skupinách.

Možnosti následné péče/rehabilitace pro osoby po CMP?

Rehabilitace po CMP a jiném poškození mozku je velice důležitá a měla by být zahájena co nejdříve po překonání kritického stavu. Důležitou roli pak hraje multidisciplinární tým a aktivní přístup každého pacienta. Není-li rehabilitace zahájena bezprostředně po poškození mozku, má smysl se jí začít věnovat i s časovým odstupem – nikdy není pozdě.

V Praze se rehabilitaci po poškození mozku věnuje například Rehabilitační klinika Malvazinky na Praze 5, Klinika rehabilitačního lékařství na Albertově, Rehabilitační oddělení FN Motol a další (pro více informací se prosím obraťte na pracovníky poradny).

Členové rehabilitačního týmu a jak mi mohou pomoci?

Rehabilitační tým je složen z odborníků z oboru ergoterapie, fyzioterapie a pracovní rehabilitace.

Pomocí individuálních i skupinových terapií jsou připraveni Vám pomoci s vyrovnáním se s následky poškození mozku jako je omezení soběstačnosti, porucha jemné motoriky či rozumových dovedností a nutnost používání kompenzačních pomůcek. Dále se jejich pomoc zaměřuje také na zvládání nároků běžného pracovního dne.

Úpravy bytu pro osoby po CMP?

S konkrétními úpravami Vašeho bytu by Vám nejlépe poradil ergoterapeut při domácí návštěvě. Jako první je dobré například odstranit prahy, kusové koberce přichytit k podlaze, do vany umístit protiskluzovou podložku. Pro bližší informace je možné po předchozí domluvě navštívit naší poradnu.

Pomůcky pro sebeobsluhu vhodné pro osoby po CMP

Jako pomůcky pro sebeoblsluhu si můžeme představit různé pomůcky pro stravování  (talíře a misky s vyvýšenými okraji, ergonomické příbory, hrnky s pítkem), pomůcky pro přípravu jídla (otvíráky, držáky, drtiče, půliče, prkénka, podložky), pomůcky pro osobní hygienu (protiskluzová podložka, nástavce na wc, sedačka na vanu) a oblékání (navlékač ponožek, elastické tkaničky, zapínač knoflíků). Dále to mohou být podavače, přesouvací prkna, držáky, ergonomické úchyty apod.

Konkrétní pomoc s výběrem kompenzačních pomůcek Vám můžeme nabídnout v naší poradně, kam je možné přijít po předchozí domluvě.

Jaký je postup získání kompenzační pomůcky?

Některé kompenzační pomůcky lze zakoupit v běžných obchodech na vlastní náklady (např. příbor, protiskluzové podložky, madla apod.), jiné jsou dostupné pouze ve specializovaných kamenných či internetových prodejnách. Tyto pomůcky mohou být plně nebo částečně hrazeny zdravotní pojišťovnou (v tom případě je třeba doporučení od praktického či odborného lékaře formou poukazu). Další možností financování pomůcky je požádat o příspěvek sociálního odbor konkrétní městské části či nadace. Přesné informace o druhu pomůcky a výši úhrady získáte u prodejců kompenzačních pomůcek (např. DMA Praha, Otto Bock, Medicco aj.) nebo v číselníku VZP, který je volně ke stažení na internetových stránkách této pojišťovny.