Po půl roce na Vánoce v Remozce

Komunitní centrum Remozka za sebou má bezmála půl roku provozu. Dovolte, abychom na tomto místě první měsíce jejího fungování zpětně shrnuli a zhodnotili, co se podařilo a daří, ale i co méně a na čem je ještě potřeba pracovat. 

Remozce se podařilo zajistit fungující tým zaměstnanců, do jejího chodu se zapojilo i několik průvodců – lidí se ZPM a další členové z řad klientů na jejím chodu participují a poskytují tak důležitou zpětnou vazbu k chodu centra. 

Přestože aktivity a program vznikal v době, která je pro takovou věc nepříznivá a to sice v letních dovolených, lidé se učí do Remozky docházet a postupně kapacity aktivit naplňují. Remozka své aktivity komunikuje na webu i facebooku, rozesílají se pozvánky mailem a hledají další vhodné komunikační kanály pro cílovou skupinu, která má svá specifika.

Prezentace aktivit a nabízených služeb komunitního centra proběhla i v rámci několika akcí na veřejnosti, jako Den neziskových organizací na Andělu, Happy s EPI – život s epilepsií na náměstí Jiřího z Poděbrad či Foodparade v zahradách Trojského zámku.

Podařilo se zajistit stabilní prostory, propojit aktivity se spolupracujícími organizacemi a nakoupit nové vybavení. Intenzivně probíhají také jednání o budoucí nadčasové službě Chatbot, která bude v rámci projektu spuštěna.

V tuto chvíli funguje několik pravidelných podpůrných skupin. Aktivity jsou vybírané tak, aby podporovaly rozvoj jemné motoriky, trénovaly kognitivní funkce a rozvíjely pohybové možnosti cílové skupiny. Jedná se o kruhový trénink, anglickou konverzaci, volné tvoření, cestovatelské promítání a další. S podporou externích lektorů se koná divadelní skupina a skupina tvůrčího psaní. V další fázi rozšíření nabízených aktivit plánujeme zařadit hudební odpoledne, deskové hry, zdravý životní styl (pečení, vaření a informace související se zdravým životním stylem).

Jsme však stále na začátku dlouhé cesty k vytvoření stabilního zázemí s co nejvyšší podporou široké i odborné veřejnosti a návštěvou klientů cílové skupiny, z nichž stále velké množství aktivní možnosti sdílené pomoci nevyužívá a zůstává doma.

Je třeba soustředit se na další posílení komunikace a informovanosti veřejnosti, aby si cestu do Remozky našlo co nejvíce  příznivců a návštěvníků a ta mohla v budoucnu poskytovat více a kvalitnějších služeb. Přijďte i vy navštívit komunitní centrum nejen pro lidi se získaným poškozením mozku, třeba v rámci Vánočního setkání. To se uskuteční v odpoledních hodinách dne 7.12. Na programu je občerstvení, ochutnávka vánočního cukroví z rukou klientů, malý Vánoční jarmark, kde sebe nebo své blízké budete moci potěšit krásnými výrobky vytvořenými v rámci podpůrných skupin. Žijte aktivně, přijďte do Remozky a vytvářejte komunitu pro podporu lidí s hendikepem.

kcremozka@ergoaktiv.cz, Křižíkova 75, Praha 8