Peer podpora v ERGO Aktiv

Po cévní mozkové příhodě bývá návrat do aktivního života dlouhý. Je třeba rehabilitovat nejen tělesné a kognitivní funkce, někdy i řeč ale znovu se naučit i činnosti každodenního života. Často se k tomu přidají i sociální a pracovní komplikace. Jak se vyrovnat se ztrátou bývalé sociální role a pracovní pozice? Jakým způsobem udržet motivaci a disciplínu v rehabilitaci? Kde najít odpovídající podporu i mimo rodinu a staré přátele? Jak realizovat návrat do pracovního života?

Koncept peer podpory je jedna z metod, díky níž se tato dlouhá cesta pro některé klienty může zkrátit. Profitovat z takové podpory totiž nemusí jen kdo ji přijímá, ale i ten, kdo ji poskytuje, a nakonec i celkový zdravotní systém. V momentě, kdy peer – bývalý klient, předává své zkušenosti v rámci svépomocné skupiny nebo během individuálního sezení, může nabízet pomoc „založenou na sdíleném porozumění, respektu a vzájemném posílení mezi lidmi v podobných situacích“ (Meadová a kol., 2001). Vztah peer-klient „je založený na důvěře, nabízí společnost, empatii a posílení, díky nimž je možné zbavit se pocitů izolace a nahradit je nadějí, uvědoměním vlastního činného působení a pocitem kontroly” (Trachtenberg, M. et al, 2013). A samotný peer? Ten se obvykle cítí posílen na své vlastní cestě zpět do aktivního života, má „větší sebedůvěru a sebevědomí, cítí se být lépe hodnocen okolím a má pozitivnější prožitek vlastní identity” (Mowbrayová a kol., 1998; Salzer a Shearová, 2002; Repperová a Carter, 2011).

Peer podpora je inovativní metoda, která se v jiných oblastech a jiných zemích již běžně používá. Může být v současnosti např. hrazena v 27 státech USA v rámci programu Medicaid (Minnesota Department of Human Services, 2013).

Postupnými kroky  pracujeme i v oblasti získaného poškození mozku na tom, aby se peer konzultanti stali pevnou součásti rehabilitace. V rámci volnočasových aktivit Komunitního centra Remozky se již někteří bývalí klienti zapojili jako peer konzultanti do chodu centra. Končit v takové fázi by ale představovalo pouze začátek možné integrace peerů do pracovního týmu. Dne 20. září nás čeká další milník na této cestě. Proběhne totiž první hodina peer podpory v ERGO Aktivu. Bude úvodního charakteru, představíme na ní koncept i naše peer konzultanty. Konzultace s nimi pak bude možné využít každý sudý čtvrtek mezi 13 a 14 hodinou Jedná se o službu nejen pro klienty denního stacionáře, ale pro všechny zájemce se získaným poškozením mozku. Vzhledem k tomu, že se kromě úvodních hodin, které proběhnou jednou za 3 měsíce, bude jednat o individuální sezení, doporučujeme domluvit si v případě vašeho zájmu konkrétní termín peer podpory na kcremozka@ergoaktiv.cz, telefonicky na 735 124 077 nebo osobně v prostorách ERGO Aktivu nebo Komunitního centra Remozky.

  1. Mead, S., Hilton, D. & Curtis, L. (2001) Peer support: a theoretical perspective. Psychiatric Rehabilitation Journal, 25(2), pp. 134-141.
  2. Minnesota Department of Human Services (2013) Certified Peer Support Services.
  3. Mowbray, C, Moxley, D. & Collins, M. (1998) Consumers as mental health providers: first person accounts on benefits and limitations. Journal of Behavioural Services and Research, 25(4), pp. 397-411.
  4. Repper, J. & Carter, T. (2011) A review of the literature on peer support in mental health services. Journal of Mental Health, 20(4), pp. 392-411.
  5. Salzer, M. & Shear, S. (2002) Identifying consumer-provider benefits in evaluations of consumer-delivered services. Psychiatric Rehabilitation Journal, 25(3), pp. 281-288.
  6. Trachtenberg, M. et al: Peer podpora v péči o duševní zdraví: vyplatí se? (přeloženo z angl. originálu Peer support in mental health care: is it good value for money?). London: Centre for Mental Health, 2013.