Konference „Z Bačkor do tenisek“

V květnu, v měsíci označovaném jako měsíc prevence mrtvice, jsme uspořádali konferenci na téma „Trendy v domácí a svépomocné rehabilitaci“. Konference byla určena jak pro lidi se získaným poškozením mozku, tak pro jejich pečující, ale i studenty a odborníky. 

Na konferenci se mohli účastníci z přednášek dozvědět více o tom, jak funguje neuroplasticita mozku, jak je důležitá péče o duševní zdraví, co všechno existuje za kompenzační pomůcky v IT technologiích, jak se připravit na jednání s úřady nebo že každý člověk může dosáhnout na svůj osobní grant. Poslední přednáška pak byla věnována tématu „Vědomé práce v rehabilitaci“. 

Po přednáškách se účastníci konference mohli přesunout na zvolené praktické workshopy, kde se mohli dozvědět a vyzkoušet si správný sed a ergonomii, jógu v sedě, arteterapii, autogenní trénink, načerpat inspiraci, jak na motivaci pro spokojený život nebo si prakticky vyzkoušet vědomou práci v rehabilitaci. V neposlední řadě se mohli diváci podívat na představení našeho divadelního spolku Regiment. 

Všechny přednášky a workshopy byly vedeny odborníky z oblasti neurorehabilitace, sociální práce, fundraisingu nebo osobního rozvoje.  

Konference byla pořádaná v rámci Seminářů prolínání za podpory Operačního programu Praha-pól růst ČR, číslo projektu CZ.07.3.63/0.0/0.0/16-031/0000150, název projektu „S mrtvicí jinak“. 

Celá akce se konala ve stylovém a bezbariérovém hotelu Amarilis, který je zařízený podle pravidel Feng Shui. Feng Shui je prastará praxe používaná pro harmonizaci materiálního prostředí člověka. Toto příjemné prostředí, milý a vstřícný personál a výborný catering zajištěný restaurací Amaryla (polévka samozřejmě nechyběla, podávala se vynikající čočková) zajistil po celou dobu akce uvolněnou a přátelskou atmosféru. 

 

 

 

 

Autorka: Mgr. Veronika Slepičková