Aktuality prosinec 2017

 Veřejná benefice Polívková smršť v číslech

Náš fundraisingový projekt Polívková smršť v tomto roce zajistil na rehabilitaci klientů v centru ERGO Aktiv celkem 226 265,- Kč.

Přinášíme vám krátký report v číslech a děkujeme všem restauracím, partnerům, dobrovolníkům i těm, co si polévku koupili a přispěli na rehabilitaci lidem se získaným poškozením mozku za to, že s námi pomáhají vracet chuť k životu.

V uplynulém roce 2017…

  • Jsme uspořádali celkem 14 větších či menších Polívkových smrští
  • S jejich organizací a prodejem na stánku nám pomáhalo 58 dobrovolníků
  • S námi na smrštích spolupracovalo a podpořilo nás bezmála 50 partnerů
  • Jsme prodali cca 1700 litrů vynikajících polévek, což je více než 5000 porcí.
  • Se do vaření polévek pro nás zapojilo 15 restaurací a šéfkuchařů, mezi nimi například Roman Paulus, Marek Fichtner, Filip Sajler či restaurace Sezio.

V novém roce se těšíme na další akce, třeba na v pořadí už sedmou Velkou únorovou Polívkovou smršť na Andělu, která proběhne ve dnech 26.2. – 2.3. 2018. Přijďte ochutnat další skvělou polévku a pomáhejte s námi!

 Poděkování ExxonMobil 

Chtěli bychom poděkovat za pomoc dobrovolníkům z ExxonMobil, kteří nám 1. 11. 2017 pomáhali s rekonstrukcí našich prostor na poliklinice Olšanská. K tomu naší organizaci poskytl ExxonMobil dar ve výši 10 000,- Kč.

 Poděkování dm drogerie markt ČR

Naše velké díky patří  také dm drogerie markt Česká republika za finanční dar ve výši krásných 80.000,-Kč v rámci iniciativy SPOLEČNĚ.

 Spolupráce s o.s. Budu pomáhat

Občanské sdružení Budu pomáhat propojuje ty, kteří pomoc potřebují a ty, kteří ji nabízejí. Možností jak pomáhat je totiž spousta. Nám tato organizace pomohla, aby se o tom, co děláme, dozvěděla i širší veřejnost. Tomu jak pomáháme lidem se ZPM věnovala hned lednovou stránku v Kalendáři pomoci, o jehož vznik se organizace postarala. Je na ní šéfkuchař Marek Fichtner jak vaří polévku pro Polívkovou smršť a zastupuje téma Pomáhej tím, co umíš. Děkujeme!

 Muzikoterapie VÝZVA – přihlašování do nového kurzu

Od 8. 1. 2018 pro vás spouštíme v rámci komunitního centra novou aktivitu – muzikoterapii. Zdarma bude probíhat každé pondělí od 14:30 do 16:00 v komunitním centru Remozka, na adrese Křižíkova 75, pod vedením Mgr. Terezy Gronychové. Přihlašovat se můžete přes email kcremozka@ergoaktiv.cz.

Mgr. Tereza Gronychová (*1990), absolventka muzikologie na FF UP v Olomouci.

A co o sobě a muzikoterapii tvrdí sama lektorka?

“Hudbou se zabývám prakticky neustále. Učím na ZUŠ a když zrovna nejsem v práci, tak hudba vyplňuje veškerý můj volný čas – hraji na klavír, chodím na zkoušky a vystupuji s kapelami, hudbu studuji teoreticky anebo si alespoň jen tak prozpěvuji pro náladu. Věřím, že hudba má moc přinést do života člověka mnoho pozitivního a změnit jej k lepšímu. Je to tím, že dokáže člověka zasáhnout do hloubky, pokud jí to dovolíme. Zásadní je však to, jakou hudbu a jakým způsobem ji do svého života pouštíme. Správně mířená muzikoterapie má podle mě potenciál člověka zharmonizovat a pozitivně tak ovlivňovat kvalitu jeho života v dlouhodobém měřítku. Ráda bych tomuto byla nápomocná.”

 Regimɘnt v Paláci Akropolis

Dne 9.11. 2017 vystoupil divadelní soubor Regimɘnt v rámci 23. Festivalu integrace SLUNCE v Paláci Akropolis. Na akci představil svůj divadelní kus s názvem JDEME DÁL. Jedná se o výpověď hlavního hrdiny (a zároveň všech účinkujících) o tom, jaká protivenství musel zdolat, aby mohl “jít dál” navzdory mozkové příhodě, která ho potkala. Jsme pyšní, že sami klienti našli cestu k veřejnosti, cestu jak sdílet svůj příběh a vypořádat se s nepřízní osudu. Za svůj skvělý výkon herci sklidili zasloužené ovace a nám nezbývá, než se těšit na jejich další kus. Jen tak dál!