HANDY & CAP – Newsletter ERGO Aktiv

Každé tři měsíce pro Vás připravujeme newsletter, kde se dočtete, co je nového v ERGO Aktivu, o našich projektech, klientech, aj. Dozvíte se i odborné a užitečné informace o problematice získaného poškození mozku. Příjemné počtení :)

Handy & CAP 2019

 

Handy & CAP 4/2018handy a cap

Handy & CAP 3/2018  

Handy & CAP 2/2018 

Handy & CAP 1/2018

Handy & CAP 4/2017 

Handy & CAP 3/2017

Handy & CAP 2/2017

Handy & CAP 1/2017

 

Vznik newsletteru v roce 2017 a 2018 byl financován v  rámci Operačního programu Praha-pól růst ČR, číslo projektu CZ.07.3.63/0.0/0.0/16-031/0000150, název projektu:“S mrtvicí jinak“