Změny v KC Remozka od nového roku

Komunitní centrum Remozka vzniklo v rámci projektu centra neurorehabilitace ERGO Aktiv, o.p.s. “S Mrtvicí jinak”, který byl financován v rámci Operačního programu Praha-pól růst ČR.

Za rok a půl působení komunitního centra poskytlo podporu více než 300 osobám, pořádalo řadu informačních kampaní, vznikla videa příběhy klientů a dařilo se v mnoha médiích a během nemála akcí komunikovat skrze projekt problematiku lidí se získaným poškozením mozku (po mrtvici, úrazech či nádorových onemocněních hlavy).

Zároveň zajistilo pravidelně docházejícím klientům bohatý volnočasový program a zajímavé pravidelné aktivity z oblasti expresivní terapie, zlepšování fyzické kondice, zdravého životního stylu či vzdělávání. Pod Remozkou působil také divadelní soubor Regimɘnt, který vede principálka Regina Broková. Ten za poslední rok vystoupil se svými třemi hrami inspirovanými příběhy a zkušenostmi klientů – herců na mnoha divadelních přehlídkách a festivalech. Regimɘnt propojuje svět lidí se ZPM se zdravou veřejností. Kromě dramaterapie pravidelně v Remozce probíhaly další expresivní terapie pod vedením profesionálních lektorů jako Muzikoterapie či Tvůrčí psaní. Během nich mají klienti možnost  vyrovnat se se svou situací a přestat být pacientem.

Pokud se s klienty se ZPM pracuje v návazných službách dlouhodobě, podporuje to jejich návrat k sebevědomému aktivnímu životu. Remozka nabízela klientům takovou formu podpory, která se jim málokde dostává, navíc zdarma, a kterou nezbytně potřebují k překonání strachu navzdory svým často neviditelným hendikepům. Nabytí ztracené sebejistoty a získání zpět vlastních kompetencí může být pro mnohé z nich dlouhou cestou. Pokud mají klienti kde trávit kvalitně svůj volný čas, velmi se uleví i pečujícím osobám. Lidem se ZPM také Remozka umožnila vzdělávání a následnou spolupráci v rámci konceptu peer to peer, což posouvá jejich životní cíle směrem k novým začátkům a dalším příležitostem. Službu se podaří nadále zachovat s několika proškolenými peer konzultanty, kteří mají chuť spolupracovat, komunikovat, sdílet své zkušenosti a být lidem, kteří se se situací zatím vypořádávají, chápajícím a motivujícím průvodcem. Práce s motivací je v tomto konceptu zásadní.

Činnost Remozky bohužel přes zvyšující se poptávku v dosavadní podobě končí, projekt byl časově omezen do konce roku 2018 a nyní z důvodu nedostatku financí musíme jeho činnosti modifikovat nebo ukončit. Čtěte dále, co a jak se nám podaří zachovat.

Aktivity bychom rádi poskytovali ve spolupráci s Cerebrem – sdružením osob po poškození mozku a jejich rodin, z.s. V současné době se pro aktivity hledají nové finanční zdroje tak, aby mohly být během roku 2019 poskytovány v plném rozsahu. Některé služby budou nadále pokračovat bez přerušení, některé snad přečkají na bázi dobrovolného setkávání.

Zveme všechny klienty, kteří by služby chtěli využívat, a případné dobrovolníky, kteří by se chtěli podílet na zajišťování aktivit na společné setkání. Setkání se uskuteční 30. ledna 2019 v 15:00 v ERGO Aktivu, Olšanská 7, 5. Patro.

Beze změny dále poběží

  • Bezplatná poradna po poškození mozku – poradna@poskozenimozku.cztel.: 774 423 998
  • Nabídka peer konzultací – poradna@cerebrum2007.cz, peer to peer skupina na facebooku
  • Remozka facebook – budeme sdílet zajímavosti, aktuality z ERGO Aktivu i Cerebra 

https://www.facebook.com/KCRemozka/

  • Setkání svépomocných skupin 30. ledna 15:00, ERGO Aktiv
  • Nepravidelná setkání na půdě Cerebra i ERGO Aktivu, zajímavé akce a přednášky – budeme vás informovat emailem  

Těšíme se na další pokračování toho, co jsme začali. Děkujeme za vaši přízeň a věříme, že se nám podaří projekt opět brzy rozjet! Tým Remozky