Den otevřených dveří v ERGO Aktivu 22.11.2018

Stejně jako v minulém roce, i letos jsme čtvrtý listopadový čtvrtek otevřeli dveře ERGO Aktivu široké veřejnosti, klientům, ale i odborníkům v rámci Dne otevřených dveří, jehož součástí byla i odborná minikonference.

V dopoledních hodinách si mohli návštěvníci prohlédnout veškeré prostory našeho centra. Dále mohli návštěvníci pohovořit s terapeuty nejen o službách centra ERGO Aktiv, ale také o problematice osob se získaným poškozením mozku a moderních trendech v neurorehabilitaci. K vyzkoušení zde byly připravené rehabilitační pomůcky využívané při terapiích v našem centru v oblasti ergoterapie a fyzioterapie. Dále zde proběhla prezentace kompenzačních pomůcek firmy Otto Bock, kdy si návštěvníci pomůcky mohli vyzkoušet na vlastní kůži.

V odpoledních hodinách se konala odborná minikonference, tentokrát věnovaná tématu „Inovativní přístupy v moderní neurorehabilitaci osob se získaným poškozením mozku“.

V prvním příspěvku představil neurolog MUDr. David Pánek, Ph.D. se svým týmem projekt využití virtuální reality v rehabilitaci osob s poškozením centrální nervové soustavy – VRehabilitation. Projekt vznikl na základě spolupráce odborníků z oblasti neurologie, rehabilitace, psychologie a IT technologií. Využití virtuální reality je bráno jako další podpůrný prostředek při komplexním rehabilitačním procesu u lidí s poškozením centrální nervové soustavy a je založeno na aktivaci zrcadlových neuronů v mozku.

Ve druhém příspěvku Mgr. Eva Corkery krátce představila metodu instrumentálního učení Reuvena Feursteina. Feurstainova metoda je zaměřena na rozvoj umění učit se a vychází z principů strukturální kognitivní modifikovatelnosti a zkušenosti zprostředkovaného učení. Feursteinova metoda se využívá jak u dětí, tak právě i u dospělých osob s kognitivním deficitem či s fatickou poruchou.

V dalším příspěvku představil Bc. Jan Hýbl z firmy PROKYPBER další trendy v high-tech přístupech využívaných v neurorehabillitaci.

Poslední přednáška byla věnovaná pilotnímu projektu našeho centra a to Deníku klienta. Příspěvek posluchačům deník nejen představil, ale následně proběhla velmi podnětná diskuze, jak deník upravit a vyladit, aby byl pro klienty co nejvíce uživatelsky přívětivý.

Na úplný závěr minikonference byl praktický workshop firmy Stargen, kde si posluchači mohli vyslechnout a následně na vlastní kůži vyzkoušet funkční elektrickou stimulaci jak na horní, tak na dolní končetinu.

Den otevřených dveří již tradičně ukončilo vystoupení divadelního souboru Regiment se svým úsměvným představením ukazující ne vždy úsměvné zkušenosti divadelníků se zdravotním systémem.

Po celou dobu Dne otevřených dveří mohli návštěvníci ochutnat výborná ovocný punč připravený našimi terapeuty, k obědu se pak podávala výborná bramboračka z Restaurace Sezio, která s námi spolupracuje i v rámci veřejné sbírky Polívková smršť.

Účast na Dni otevřených dveří, zvláště pak na minikonferenci, byla hojná jak ze strany odborníků, tak široké veřejnosti a dle ohlasů jednotlivých posluchačů byla vybraná témata konference velmi podnětná.

Den otevřených byl pořádán v rámci seminářů Prolínání komunitního centra Remozka, financovaného z Operačního programu Praha pól růstu ČR.