CENÍK

Denní stacionář

ergoterapie, fyzioterapie, konzultace se sociálním pracovníkem, logopedie, skupinová psychoterapie, terapie v terénu, vyšetření rehabilitačním lékařem
cena/týden *cena/hod
plná cena2 475,- Kč90,- Kč
snížená cena1 650,- Kč**
825,- Kč**

60,- Kč**
30,- Kč**
odpuštění úhrady 0,- Kč*** 0,- Kč***

Ceník je platný od 1.7.2016

* terapie každý všední den od 8:30 – 14:00

** v případě nepobírání invalidního/starobního důchodu nebo příspěvku na péči

*** v případě hmotné nouze

V případě snížení/odpuštění úhrad za využívání sociální služby denního stacionáře je potřeba vyplnit Žádost o snížení/odpuštění úhrady a podepsat čestné prohlášení.

Pokud žadatel splňuje podmínky pro snížení/odpuštění úhrad za sociální službu denního stacionáře, snížení/odpuštění úhrady je přiznáno automaticky. Pokud žadatel podmínky nesplňuje a přesto podá žádost o snížení/odpuštění úhrady za sociální službu denního stacionáře, žádost posuzuje komise stanovená ředitelem organizace.

Žádost o snížení/odpuštění úhrad za využívání sociální služby denního stacionáře je nutné podat před nástupem klienta do služby. Schválení snížení/odpuštění úhrad za sociální službu denního stacionáře je vždy posouzeno před nástupem a přiznáno k datu nástupu klienta do služby.

Odborná poradna, Podporované zaměstnávání, a Tréninkové pozice jsou poskytovány ZDARMA.