Situace ohledně šíření Covid-19

Na základě plánu MPSV na uvolňování opatření v sociálních službách obnovujeme naplno služby denního stacionáře od pondělí 8. 6. 2020. 

V průběhu následujících dvou týdnů proběhne v „ERGU“ generální úklid, dezinfekce prostor, budeme se školit, radit se, domlouvat se s klienty a celkově se připravovat na plné spuštění denního stacionáře. 

 

Pokud byste potřebovali jakoukoli naši podporu, ozvěte se nám prosím na info@ergoaktiv.cz nebo tel.: 732 542 529.

Děkujeme vám za pochopení 

Sledujte aktuální situaci u ověřených zdrojů:

https://koronavirus.mzcr.cz/

https://www.aktualne.cz/

Celostátní bezplatná informační linka       1212
základní infolinka o koronaviru Covid-19 
Pražská nonstop linka Život 90                    800 160 166
pro osamělé seniory, kterou mohou využívat i osoby s postižením – aktuální informace o situaci, v případě nutnosti možnost objednání potravin, hygienických potřeb a léků, možnost upozornit na lidi v okolí, kteří by potřebovali pomoc.

 

 

NAŠE SLUŽBY

Pomocí moderních přístupů se snažíme zvyšovat kvalitu života převážně mladších lidí se získaným poškozením mozku (osoby po cévní mozkové příhodě (mrtvice), úrazu mozku, zánětech a ponádorových stavech mozku) a jejich blízkých formou individuálně zaměřené podpory. 

Kvalita života pro nás představuje subjektivně vnímaný stav tvořený celkovou spokojeností, zdravotním stavem, fyzickou i duševní aktivitou a smysluplnou každodenní náplní. Poskytujeme komplexní neurorehabilitaci pomocí interprofesního týmu (ergoterapeutické, fyzioterapeutické a logopedické cvičení, psychoterapie) a další sociálně zdravotní podporu osobám se získaným poškozením mozku s cílem jejich návratu do aktivního života.

 

 

Přijetí do služeb

Pro přijetí do našich služeb nepotřebujete žádné doporučení ani lékařský předpis. Stačí, když nás kontaktujete na veronika.slepickova@ergoaktiv.cz či 732 542 529. Pozveme Vás osobní schůzku, kde o Vás zjistíme více, představíme Vám naše služby a společně najdeme takové řešení, které bude pro Vaši situaci to pravé.

Podmínky přijetí: osoba je příslušníkem cílové skupiny, osobní zájem a motivace k vlastnímu rozvoji a aktivnímu životu, stabilizovaný zdravotní stav – stav nevyžadující stálou lékařskou péči, částečná soběstačnost

Kontraindikace přijetí: drogová a jiná patologická závislost, nekompenzované psychiatrické onemocnění, stav vyžadující stálou lékařskou péči či speciální ošetřovatelskou péči.

 

Máte zájem o služby ERGO Aktivu?

Chcete se zapojit a vracet s námi chuť k životu? Chci se zapojit!