NAŠE SLUŽBY

Pomocí moderních přístupů se snažíme zvyšovat kvalitu života převážně mladších lidí se získaným poškozením mozku (osoby po cévní mozkové příhodě (mrtvice), úrazu mozku, zánětech a ponádorových stavech mozku) a jejich blízkých formou individuálně zaměřené podpory. 

Kvalita života pro nás představuje subjektivně vnímaný stav tvořený celkovou spokojeností, zdravotním stavem, fyzickou i duševní aktivitou a smysluplnou každodenní náplní. Poskytujeme komplexní neurorehabilitaci pomocí interprofesního týmu (ergoterapeutické, fyzioterapeutické a logopedické cvičení, psychoterapie) a další sociálně zdravotní podporu osobám se získaným poškozením mozku s cílem jejich návratu do aktivního života.

Poskytujeme následující služby:

Přijetí do služeb

Pro přijetí do našich služeb nepotřebujete žádné doporučení ani lékařský předpis. Stačí, když nás kontaktujete na veronika.tumova@ergoaktiv.cz či 732 542 529. Pozveme Vás osobní schůzku, kde o Vás zjistíme více, představíme Vám naše služby a společně najdeme takové řešení, které bude pro Vaši situaci to pravé.

Podmínky přijetí: osoba je příslušníkem cílové skupiny, osobní zájem a motivace k vlastnímu rozvoji a aktivnímu životu, stabilizovaný zdravotní stav – stav nevyžadující stálou lékařskou péči, částečná soběstačnost

Kontraindikace přijetí: drogová a jiná patologická závislost, nekompenzované psychiatrické onemocnění, stav vyžadující stálou lékařskou péči či speciální ošetřovatelskou péči.

Máte zájem o služby ERGO Aktivu?

Chcete se zapojit a vracet s námi chuť k životu? Chci se zapojit!