PROJEKTY

V roce 2018 v ERGO Aktivu, běží následující projekty

  • S mrtvicí jinak – Komunitní centrum pro lidi se získaným poškozením mozku

Komunitní centrum Remozka je projekt financovaný z operačního programu Praha – Pól růstu ČR, který čerpá finanční zdroje z Evropského sociálního fondu zaměřeného na zlepšování příležitostí k zaměstnání a vzdělávání a pomoc fyzicky, mentálně nebo sociálně znevýhodněným lidem.

Komunitní centrum se zaměřuje na sociální začlenění lidí se získaným poškozením mozku.

Projekt byl zahájen 1. 4. 2017

 
 
 
 
 
 
  
  • Denní stacionář pro osoby se ZPM

Náplní denního stacionáře je systematický trénink a komplexní rehabilitace na základě individuálních cílů.

Zdroje financování:

Logo_Praha

 

 

 

  • Projekt „Končím s nemocí“

Zdravotničtí pracovníci vedoucí aktivity pro osoby se získaným poškozením mozku ať už v domácím prostředí klienta nebo v centru ERGO Aktiv.

Zdroje financování:

Logo_Praha

 

 

  • Projekt „Do práce s hendikepem“

Projekt „Do práce s hendikepem“ je v kontextu služeb organizace určen pro ty klienty, kteří usilují o návrat do zaměstnání či k jiné produktivní aktivitě. Spočívá v poskytování tréninkových pracovních míst pro osoby se ZPM.

Zdroje financování:

  • Projekt „Specializovaná poradna pro lidi s poškozením mozku“

Odborné poradenství pro lidi se získaným poškozením mozku a jejich pečující osoby v oblasti rehabilitace a návazných služeb.

Zdroje financování:

  • Projekt „Řekni stres“

Osvětově, preventivní kampaň „Řekni stres“ je zaměřená na prevenci dlouhodobého stresu a jeho zvládání (stress management).

 

V roce 2017 v ERGO Aktivu, běžely tyto projekty