NÁŠ TÝM

Jan König

ředitel

Mojí hlavní zodpovědností je zajištění stability ERGO Aktivu i poskytovaných služeb a jejich další rozvoj. Mým přáním je, aby naše služby pomáhaly klientům změnit pohled na jejich novou životní situaci a bez ohledu na její závažnost se vracet do aktivního a spokojeného života. Mou největší radostí je práce s vnitřní motivací, jak svou, tak motivací kolegů i našich klientů. A mým pracovním koníčkem je propojovat znalosti, dovednosti a zkušenosti ze sféry neziskové, podnikatelské i veřejnosprávní.

e-mail: jan.konig@ergoaktiv.cz

 

Iva Shánělová

provozní ředitelka

V ERGO Aktivu mám na starosti projektové řízení, řešení operativních potřeb organizace, naplňování strategie. Připravuji grantové a dotační žádosti, prezentuji organizaci a starám se o naše zaměstnance. Komunikuji s partnery, spolupracujícími organizacemi a úřady. Mým cílem je, abychom v ERGO Aktivu poskytovali služby nejvyšší kvality a měli zajištěné finanční zdroje. Toto vše v rovnováze se spokojenými klienty a ještě více spokojenými zaměstnanci.

e-mail: iva.shanelova@ergoaktiv.cz

 

Martina Chlopková

finanční manažerka

V ERGO Aktivu mám na starosti zajištění komplexního procesu administrace organizace a jejích projektů. Podílím se na přípravě nových projektů, vytvářím rozpočty a mám na starosti jejich čerpání a dodržování. Mám ráda přehled o tom, odkud a kam může organizace své finance investovat. Mé motto zní „Co mě nezabije, to mě posílí.“

e-mail: martina.chlopkova@ergoaktiv.cz

 

 

 

Mgr. Veronika Slepičková

vedoucí terapeutka

V centrum ERGO Aktiv zajišťuji celkový chod denního stacionáře, příjem nových klientů a koordinaci odborných praxí a stáží pro studenty. Jsem členkou České asociace ergoterapeutů.

Absolvovala jsem základní kurz Bobath konceptu – vyšetření a léčba dospělých s neurologickým onemocněním, základní kurz Bazální stimulace a základní kurz PANat se vzduchovými dlahami URIAS. Pravidelně se účastním ergoterapeutických konferencí a dalších seminářů z oblasti neurorehabilitace. Mám ráda přírodu, krásné počasí, vycházky.

e-mail: veronika.slepickova@ergoaktiv.cz

 

Ing. Dagmar Bejdlová

ergoterapeutka

Jako ergoterapeutka pracuji přímo s osobami po CMP a jiném poškození mozku. Zabývám se specifickými metodami a postupy jako jsou Mirror Therapy a CIMT. Kromě toho mám také několikaletou praxi v oblasti onkologie.

Absolvovala jsem kurz O rukách z oboru fyzioterapie funkce Clary Lewitové a kurz Validace podle Naomi Feil. Ve své práci dále využívám relaxační a meditační techniky včetně učení o mindfulness školy Shambhala. Vedle ergoterapie jsem vystudovala také obor zaměřený na zahradní architekturu a ve volném čase se zabývám kontemplativním aranžováním květin – Ikebana.

e-mail: dagmar.bejdlova@ergoaktiv.cz

 

Mgr. Hana Kaňková

ergoterapeutka

V ERGO Aktivu se pohybuji již několik let jako ergoterapeut a od dubna 2017 mám tu radost organizovat odpolední program pro klienty. Jedná se o odpolední skupiny, které jsou zaměřené na trénink paměti, výtvarné techniky, trénink jemné motoriky a funkce paretické horní končetiny. Dále mám na starosti zprostředkování rehabilitace v domácím prostředí. V terénní rehabilitaci jsem sama zapojena jako ergoterapeut.

Jsem registrovaný ergoterapeut, studovala jsem na Západočeské univerzitě v Plzni a také na Karlově univerzitě v Praze na 1. lékařské fakultě. Absolvovala jsem odborné kurzy kinesio tapingu, basální stimulace a Spiral dynamic pro horní končetinu. Od dětství mám ráda sport a aktivně jsem se věnovala atletice, fotbalu nebo touch rugby. Také mě zajímá hudba a film. Od nového roku se učím hrát na ukulele, což mě velmi naplňuje.

e-mail: hana.kankova@ergoaktiv.cz

 

Bc. Petra Bauerová

ergoterapeutka

Jsem registrovaný ergoterapeut a je mi potěšením, že má působnost v ERGO Aktivu spočívá v nácviku řečových dovedností, grafomotoriky a dalších poznávacích funkcí. Zaměřuji se dále na stimulaci horních končetin, protahování nebo jemnou a hrubou motoriku s podporou samostatné aktivity. V terapiích ráda využívám přizpůsobivosti mozku a s touto jeho vlastností pracuji také prostřednictvím metody zrcadlové terapie, která může velmi efektivně dopomoci k znovuzískání tělesné pohyblivosti. S klienty mě baví sdílet radost z jakéhokoliv posunu na cestě k plánovaným cílům a pozitivním výsledkům.

e-mail: petra.bauerova@ergoaktiv.cz

 

Mgr. Erika Fockeová

ergoterapeutka

V ERGO Aktivu pracuji od července 2017 na pozici ergoterapeutky v terénní rehabilitaci. Od začátku září se klientům věnuji pravidelně každou středu. Moje návštěvy u klientů obnáší pestrou škálou činností, které ergoterapeut může s klienty provádět – od procvičování pohybových funkcí, přes nácvik používání kompenzačních pomůcek a hledání strategií pro vykonávání určitých činností až po trénink paměti a dalších kognitivních funkcí.

Kromě ERGO Aktivu také vyučuji ergoterapii na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, na fakultě zdravotnických studií. Od malička ráda sportuji, momentálně hraju basketbal, snažím se pravidelně dostat ke strojům do posilovny a občas si jdu zahrát, ne tak známý, tchoukball. 

 e-mail: erika.fockeova@ergoaktiv.cz

 

Bc. Alice Jedličková

sociální pracovnice

V ERGO Aktivu poskytuji podporu lidem, kteří mají chuť aktivně trávit volný čas a prožívat jej společně s ostatními v rámci KLUBu Aktiv.

Baví mě prozkoumávat potenciál jednotlivce a sledovat jak se nápady mění v realitu. Koordinuji průběh celého programu a podporuji zapojení každého člena do pestrých činností.

Dále se podílím na projektu dobrovolnictví – Jiná doba. Hledám příležitosti pro zapojení lidí se získaným poraněním mozku do dobrovolnických aktivit, které mají vést k uplatnění dovedností a získání nových zkušeností pro nejen profesní směřování.

e-mail: alice.jedlickova@ergoaktiv.cz

 

Vesna Petržilková

Tréninková místa

Mou náplní práce je vedení projektu tréninkových míst, kde se klienty snažím naučit a zdokonalit dovednosti, které by pak mohli uplatnit ve skutečné práci. Ráda klienty poznávám a objevuji jejich sny a představy, co by chtěli dělat, jak by se cítili co nejvíce užiteční. Mým cílem je, aby po absolvování tréninkového místa našli odpovídající pracovní uplatnění.

V rámci ERGO Aktivu se ještě starám o gastronomickou benefici Polívková smršť – snažím se o její medializaci, dále sháním přední české kuchaře, kteří pro Smršť vaří výborné polévky.

Dále docházím jako dobrovolník do Domova seniorů.

e-mail: vesna.petrzilkova@ergoaktiv.cz

 

 Kamila Murphy

fyzioterapeutka

Čtyři dny v týdnu se věnuji klientům ERGO Aktivu v hodinách individuální nebo skupinové fyzioterapie. Baví mě aplikovat teoretické znalosti do praxe a pracovat s klienty na zlepšení jejich kondice, pohyblivosti a koordinace. Je to kreativní práce, neboť ač je diagnosa stejná, projevy se liší a je třeba přizpůsobit metody individuálně. Absolvala jsem kurzy Anatomy trains, Manuální medicína – metoda MUDr. Tichého, reflexní masáže. Moje další specializace jsou lymfodrenáže. Vzdělání si doplňuji v dálkovém studiu fyzioterapie na UJEP v Ústí nad Labem.

Ve volném čase se věnuji svým i cizím dětem a ručním pracím.

e-mail: kamila.murphy@ergoaktiv.cz

 

Mgr. Michaela Vlasáková Charyparová

psycholožka

V ERGO Aktivu je mojí hlavní činností vedení podpůrných skupin, individuální psychoterapeutická sezení s jednotlivci a poskytování krizové pomoci klientům, kteří se ocitli v akutní krizi. 

Ráda pracuji jak se skupinou, tak v individuálním kontaktu. Věřím, že každý člověk má potenciál k osobnímu růstu i změně. Je mi ctí, mohu-li být procesu růstu a změny klientů přítomna.

Miluji Šumavu ve všech ročních obdobích, ráda tančím bachatu – lidový tanec z Dominikánské republiky, a pyšním se třemi psími poklady, se kterými trávím nejraději svůj volný čas.

e-mail: michaela.vlasakova@ergoaktiv.cz

 

MUDr. Karla Kotková

rehabilitační lékařka

V ERGO Aktivu se s každým klientem setkávám před nástupem a při ukončení rehabilitace v denním stacionáři. Mám na starosti to, aby měl odborný tým důležité informace o zdravotním stavu klientů a mohl vhodně vytvořit náplň rehabilitace. Také sleduji pokrok, kterého bylo v rámci rehabilitace v ERGO Aktivu dosaženo. Vystudovala jsem na 1. LF Univerzity Karlovy a nyní jsem atestovaným lékařem v oboru rehabilitace a fyzikální medicíny. Profesně se zabývám stavy po poranění a poškození mozku, chronickou bolestí a onemocněními pohybového aparátu. Ráda cestuji po Itálii a chodím do divadla a na koncerty.

 

Lydia Hähnel

Koordinátorka aktivit komunitního centra Remozka

V rámci ERGO Aktiv komunikuji s návštěvníky komunitního centra Remozka a na základě jejich přání a podnětů vytvářím program zajímavých aktivit, které mohou klienti navštěvovat. Také zodpovídám za tvorbu propagačních materiálů, newsletteru Handy&Cap a celkové fungování komunitního centra Remozka, kde koordinuji i průvodce.

Dlouho jsem byla aktivní v dobrovolnické sféře, v častém kontaktu s cizinci, koordinovala jsem volnočasové aktivity u sociálního podniku. Mám ráda, když se dokážeme spolu podílet na tom, aby nám všem bylo dobře, abychom měli možnost růst a vyvinout se a dokázali se ocenit i přes všechny svoje možné nedostatky.

e-mail: lydia.hahnel@ergoaktiv.cz 

  

Kateřina Janýrová

Odborná průvodkyně komunitní centrum Remozka

Jsem součástí týmu komunitního centra Remozka, které ERGO Aktiv v létě roku 2017 otevřel. Zde poskytuji odbornou pomoc lidem se získaným poškozením mozku, nabízím pomoc při zajištění potřebné rehabilitace a spolupracuji na aktivitě Bezprahově po poškození mozku. Potřebujete poradit na koho se obrátit? Hledám odborníky, kteří Vám poradí se situací, kterou právě řešíte, najdu Vám nejbližší možnou terapii, pošlu Vám odkazy na rehabilitační zařízení, odkaz na trénink kognitivních funkcí, zjistím na jaké příspěvky máte nárok. Co vím to poradím, co nevím, to zjistím nebo Váš dotaz přepošlu odborníkům, kteří odpověď znají a pošlou Vám jí.

Miluji procházky v přírodě a začala jsem praktikovat jógu.

e-mail: katka.janyrova@ergoaktiv.cz

  

Mgr. Tereza Pěchočová

Asistentka aktivit komunitního centra Remozka a koordinátorka Polívkové Smršti

Tým ERGO Aktivu vymyslel skvělý projekt Polívkových smrští a já dostala příležitost podílet se na nich a pomoci je realizovat. Jako jejich koordinátorka mám na starost organizaci a to, aby byl jejich průběh bezproblémový a pohodový. A především aby ty, kdo se do projektu zapojují, jeho příprava nestresovala, což je mottem ERGO Aktivu, a aby se s námi rádi podíleli i na dalších akcích, které pomáhají. 

e-mail: tereza.pechocova@ergoaktiv.cz, polivkovasmrst@ergoaktiv.cz

 

 

MgA. Regína Broková

Asistentka aktivit komunitního centra Remozka

Ke své práci využívám metody kreativní pedagogiky a divadelní metodiky, což jsem vystudovala na DAMU na katedře Autorské tvorby. Všichni se učíme jeden od druhého a tvoříme jeden tým.

Mým světem je divadlo, proto jeho rozmanité techniky (pantomima, jednání postav v dialogu, výrazový pohyb…) a komunikační prostředky využívám k edukaci a tréninku kognitivních funkcí, terapii a sociální rehabilitaci.

Nejvýstižnější je pro mě citát od Marcela Prousta, který vyjadřuje můj životní „pohled“ i pracovní zaměření: „Jediná skutečná objevná cesta se neskládá z hledání nových území, ale z nového pohledu na věc.“

e-mail: regina.brokova@ergoaktiv.cz

 

Na mateřské dovolené

Olga Pekárková

rozvoj a realizace

V ERGO Aktivu mám na starosti rozvoj organizace, realizaci nových projektů, fundraisingových aktivit a vnitřní i externí komunikaci. Také sledování toho, zda ERGO Aktiv skutečně pomáhá svým klientům v plnění jejich cílů a hledání nových cest, které by k nim mohly vést. Baví mě zavádění nových metod, služeb a projektů. S klienty se věnuji plánování a reevaluacím stanovených cílů. Mým cílem je aby ERGO Aktiv měl spokojené klienty i zaměstnance a finanční zdroje k zajištění obojího.

 

 

Mgr. Pavla Sýkorová

fyzioterapeutka

Jsem fyzioterapeutka centra ERGO Aktiv. S klienty pracuji v rámci individuálních terapií, při kterých využívám kromě svých odborných znalostí i přístup Plánování zaměřeného na člověka. Absolvovala jsem kurzy Spiraldynamic (R), Klappovo lezení – kvadrupedální lokomoce dle J. Čápové, Kurz živoucí biotensegrity/Living biotensegrity, kurzy Sball se zaměřením na krční, hrudní páteř a pánev a kyčelní kloub, Bazální stimulaci, kurz Snoezelen a kurz techniky Shiatsu.