NÁŠ TÝM

Jan König

ředitel

Mojí hlavní zodpovědností je zajištění stability ERGO Aktivu i poskytovaných služeb a jejich další rozvoj. Mým přáním je, aby naše služby pomáhaly klientům změnit pohled na jejich novou životní situaci a bez ohledu na její závažnost se vracet do aktivního a spokojeného života. Mou největší radostí je práce s vnitřní motivací, jak svou, tak motivací kolegů i našich klientů. A mým pracovním koníčkem je propojovat znalosti, dovednosti a zkušenosti ze sféry neziskové, podnikatelské i veřejnosprávní.

e-mail: jan.konig@ergoaktiv.cz

  

Martina Chlopková

provozní a finanční ředitelka

V ERGO Aktivu mám na starosti projektové řízení, řešení potřeb organizace a jejích zaměstnanců. Připravuji grantové a dotační žádosti, HR, zajišťuji komplexní proces administrace celé organizace. Starám se o Cash Flow organizace, tvořím rozpočty a mám na starosti jejich čerpání a dodržování. Mám ráda přehled o tom, co se kde „šustne“ a odkud a kam může organizace investovat své finance. Mé motto zní „Co mě nezabije, to mě posílí.“

e-mail: martina.chlopkova@ergoaktiv.cz

 

 

Lída Nepustilová

office managerka

e-mail: lida.nepustilova@ergoaktiv.cz

 

 

 

Mgr. Veronika Slepičková

vedoucí terapeutka

V centrum ERGO Aktiv zajišťuji celkový chod denního stacionáře, příjem nových klientů a koordinaci odborných praxí a stáží pro studenty. Jsem členkou České asociace ergoterapeutů.

Absolvovala jsem základní kurz Bobath konceptu – vyšetření a léčba dospělých s neurologickým onemocněním, základní kurz Bazální stimulace a základní kurz PANat se vzduchovými dlahami URIAS. Pravidelně se účastním ergoterapeutických konferencí a dalších seminářů z oblasti neurorehabilitace. Mám ráda přírodu, krásné počasí, vycházky.

e-mail: veronika.slepickova@ergoaktiv.cz

 

Ing. Dagmar Bejdlová

ergoterapeutka

Jako ergoterapeutka pracuji přímo s osobami po CMP a jiném poškození mozku. Zabývám se specifickými metodami a postupy jako jsou Mirror Therapy a CIMT. Kromě toho mám také několikaletou praxi v oblasti onkologie.

Absolvovala jsem kurz O rukách z oboru fyzioterapie funkce Clary Lewitové a kurz Validace podle Naomi Feil. Ve své práci dále využívám relaxační a meditační techniky včetně učení o mindfulness školy Shambhala. Vedle ergoterapie jsem vystudovala také obor zaměřený na zahradní architekturu a ve volném čase se zabývám kontemplativním aranžováním květin – Ikebana.

e-mail: dagmar.bejdlova@ergoaktiv.cz

 

Mgr. Hana Kaňková

ergoterapeutka

V ERGO Aktivu se pohybuji již několik let jako ergoterapeut a od dubna 2017 mám tu radost organizovat odpolední program pro klienty. Jedná se o odpolední skupiny, které jsou zaměřené na trénink paměti, výtvarné techniky, trénink jemné motoriky a funkce paretické horní končetiny. Dále mám na starosti zprostředkování rehabilitace v domácím prostředí. V terénní rehabilitaci jsem sama zapojena jako ergoterapeut.

Jsem registrovaný ergoterapeut, studovala jsem na Západočeské univerzitě v Plzni a také na Karlově univerzitě v Praze na 1. lékařské fakultě. Absolvovala jsem odborné kurzy kinesio tapingu, basální stimulace a Spiral dynamic pro horní končetinu. Od dětství mám ráda sport a aktivně jsem se věnovala atletice, fotbalu nebo touch rugby. Také mě zajímá hudba a film. Od nového roku se učím hrát na ukulele, což mě velmi naplňuje.

e-mail: hana.kankova@ergoaktiv.cz

 

Mgr. Gabriela Havejová

ergoterapeutka

Od června 2017 pracuji s klienty centra ERGO Aktiv jako ergoterapeutka. Mou radostí je obohacovat klasické ergoterapeutické postupy o moderní přístupy v rehabilitaci. Ve své práci tedy využívám prvky Spiral dynamik, senzorické integrace či thajské masáže. V terapii dávám důraz na individualitu klienta a spolupráci v týmu.

Jsem registrovaná ergoterapeutka od roku 2012, kdy jsem ukončila bakalářské vzdělání na Západočeské univerzitě v Plzni. Poté jsem absolvovala magisterský program na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Svou odbornost jsem rozšířila o roční kurz Spiral dynamik Basic Med, kurz kineziotapingu, Bazální stimulaci, zahraniční pracovní stáže, zkušenosti v oblasti kompenzačních pomůcek, pravidelné účasti na konferencích apod. Jsem blázen do akrojógy, mam ráda zvířata a přírodu a amatérsky tvořím v oblasti malby a fotografie.

 e-mail: gabriela.havejova@ergoaktiv.cz

  

Bc. Tereza Dubská

ergoterapeutka

komunikace a PR

V ERGO Aktivu působím z části jako ergoterapeutka a zaměřuji se především na terapeutickou intervenci u klientů se spastickou parézou. Společně s klienty se snažím najít způsob, jak bojovat se spasticitou a jejími projevy a jak se zapojovat zpět do činností, které měli rádi. Dále se v ERGO Aktivu soustředím na externí a interní komunikaci, spravuji sociální média a mám na starosti koordinaci některých projektů jako je například Řekni stres, který se zaměřuje na prevenci stresu.

Studovala jsem ergoterapii na fakultě zdravotnických studií na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad labem a již delší dobu se soustředím na rehabilitaci neurologických klientů. Absolvovala jsem kurz Rehabilitace ruky, pravidelně se účasním odborných konferencí a jsem členkou České asociace ergoterapeutů.

 e-mail: tereza.dubska@ergoaktiv.cz

 

 

Bc. Doubravka Koubková

ergoterapeutka

V centrum ERGO Aktiv se podílím na spolupráci, která se týká Poradny a poradenství. Témata, kterými se nejvíc zabývám jsou zdravotně-sociální poradenství, a všeobecné informování o možnostech služeb pro klienta a jeho rodinu.

Na své práci mám ráda, že pomáhá lidem s postižením nalézt cestu, jak se realizovat a žít opět tím způsobem, kterým si člověk přeje, přestože má nějaké omezení.

Absolvovala jsem Základní kurz PANat vzduchových dlah a Rekvalifikační kurz – Interiérový designer – návrhy a vizualizace interiérů. Mám ráda tanec, hudbu a cestování. Baví mě propojovat svoji profesi s mými zálibami, proto jsem například během cestování a životem v rozvojových zemích, vždy hledala možnost, jak se v dané zemi zapojit a rozšířit povědomí o práci ergoterapeuta. Měla jsem to štěstí, že se mi v těchto zemích (Mongolsko, Šalamounovy ostrovy) podařilo vést kurzy na místních odborných školách. V současné době bych ještě velmi ráda propojila návrhy interiérů a ergoterapii, aby i lidé se specifickými potřebami mohli mít domov nejen funkční, ale také útulný. 

 
 

Bc. Anna Rejtarová

ergoterapeutka

V ERGO Aktivu pracuji od listopadu 2017 jako terénní ergoterapeutka. Mou prací je dojíždět do domácího prostředí klientů a řešit s nimi vše potřebné. Naplňuje mě rozmanitost mé práce a přesah do všemožných oblastí běžného života. Velmi ráda se učím. Mam absolvovaný kurz ICF, masérský kurz a pravidelně se účastním odborných konferencí. Baví mě poznávat nové věci, miluji přírodu, ráda čtu a poslední dobou se věnuji akrojóze. Kromě ergoterapie, kde dokončuji magisterské studium, mám vystudovanou i nutriční terapii. Snažím se oba tyto světy propojovat a dívat se na člověka holisticky. 

e-mail: anna.rejtarova@ergoaktiv.cz

 

Bc. Tereza Firlová

ergoterapeutka

e-mail: tereza.firlova@ergoaktiv.cz

 

 

 

Bc. Alice Jedličková

sociální pracovnice

V ERGO Aktivu poskytuji sociální a pracovní poradenství v rámci služby denní stacionář a sociální rehabilitace. Nabízím podporu pro zorientování se a hledání řešení v nově nastalé životní situaci. Ráda nacházím příležitosti pro zapojení lidí se získaným poraněním mozku do pracovních a dalších aktivit. Doprovázím klienty při krocích k novému zaměstnání, dobrovolnictví a aktivnímu trávení volného času tak, aby měl každý možnost uplatnit své dovednosti a nabývat nové zkušenosti. To mimo jiné může být i kontaktování úřadů a doprovody k zaměstnavateli na pracovní pohovory, za volnočasovou aktivitou či do jiné neziskové organizace.

S klienty v průběhu spolupráce směřujeme k plnění vytyčených cílů, pracujeme s aktuální situací a hledáme cestu k větší životní spokojenosti. Baví mě prozkoumávat potenciál každého jednotlivce, společně hledat a objevovat směr pro aktivní, plnohodnotnou náplň dne a zjišťovat jak čelit výzvám, které život přináší.

e-mail: alice.jedlickova@ergoaktiv.cz

 

Martin Mandelík

pracovník v sociálních službách – asistent

Před pár lety jsem měl hodně volného času a napadlo mě, jak ho vyplnit. Začal jsem pracovat jako dobrovolník v Ústřední vojenské nemocnici a k tomu jsem ještě začal docházet do ERGO Aktivu na tréninkovou pozici asistent terapeuta. To vše mne motivovalo k tomu, udělat si kurz pracovníka v sociálních službách. Po ukončení kurzu jsem začal pracovat v ERGO Aktivu jako asistent pro klienty. Rád pracuji v týmu s lidmi pro lidi. S optimismem se žije lépe!

Moje motto: Tam, kde ostatní končí, tam já začínám!

e-mail: martin.mandelik@ergoaktiv.cz

 

Vesna Petržilková

Tréninková místa

Mou náplní práce je vedení projektu tréninkových míst, kde se klienty snažím naučit a zdokonalit dovednosti, které by pak mohli uplatnit ve skutečné práci. Ráda klienty poznávám a objevuji jejich sny a představy, co by chtěli dělat, jak by se cítili co nejvíce užiteční. Mým cílem je, aby po absolvování tréninkového místa našli odpovídající pracovní uplatnění.

V rámci ERGO Aktivu se ještě starám o gastronomickou benefici Polívková smršť – snažím se o její medializaci, dále sháním přední české kuchaře, kteří pro Smršť vaří výborné polévky.

Dále docházím jako dobrovolník do Domova seniorů.

e-mail: vesna.petrzilkova@ergoaktiv.cz

 

 Kamila Murphy

fyzioterapeutka

Čtyři dny v týdnu se věnuji klientům ERGO Aktivu v hodinách individuální nebo skupinové fyzioterapie. Baví mě aplikovat teoretické znalosti do praxe a pracovat s klienty na zlepšení jejich kondice, pohyblivosti a koordinace. Je to kreativní práce, neboť ač je diagnosa stejná, projevy se liší a je třeba přizpůsobit metody individuálně. Absolvala jsem kurzy Anatomy trains, Manuální medicína – metoda MUDr. Tichého, reflexní masáže. Moje další specializace jsou lymfodrenáže. Vzdělání si doplňuji v dálkovém studiu fyzioterapie na UJEP v Ústí nad Labem.

Ve volném čase se věnuji svým i cizím dětem a ručním pracím.

e-mail: kamila.murphy@ergoaktiv.cz

 

Bc. Sára Havlíková

fyzioterapeutka

 

e-mail: sara.havlikova@ergoaktiv.cz

 

 

Mgr. Michaela Vlasáková Charyparová

psycholožka

V ERGO Aktivu je mojí hlavní činností vedení podpůrných skupin, individuální psychoterapeutická sezení s jednotlivci a poskytování krizové pomoci klientům, kteří se ocitli v akutní krizi. 

Ráda pracuji jak se skupinou, tak v individuálním kontaktu. Věřím, že každý člověk má potenciál k osobnímu růstu i změně. Je mi ctí, mohu-li být procesu růstu a změny klientů přítomna.

Miluji Šumavu ve všech ročních obdobích, ráda tančím bachatu – lidový tanec z Dominikánské republiky, a pyšním se třemi psími poklady, se kterými trávím nejraději svůj volný čas.

e-mail: michaela.vlasakova@ergoaktiv.cz

 

MUDr. Karla Kotková

rehabilitační lékařka

V ERGO Aktivu se s každým klientem setkávám před nástupem a při ukončení rehabilitace v denním stacionáři. Mám na starosti to, aby měl odborný tým důležité informace o zdravotním stavu klientů a mohl vhodně vytvořit náplň rehabilitace. Také sleduji pokrok, kterého bylo v rámci rehabilitace v ERGO Aktivu dosaženo. Vystudovala jsem na 1. LF Univerzity Karlovy a nyní jsem atestovaným lékařem v oboru rehabilitace a fyzikální medicíny. Profesně se zabývám stavy po poranění a poškození mozku, chronickou bolestí a onemocněními pohybového aparátu. Ráda cestuji po Itálii a chodím do divadla a na koncerty.

 

Lydia Hähnel

Koordinátorka aktivit komunitního centra Remozka

V rámci ERGO Aktiv komunikuji s návštěvníky komunitního centra Remozka a na základě jejich přání a podnětů vytvářím program zajímavých aktivit, které mohou klienti navštěvovat. Také zodpovídám za tvorbu propagačních materiálů, newsletteru Handy&Cap a celkové fungování komunitního centra Remozka, kde koordinuji i průvodce.

Dlouho jsem byla aktivní v dobrovolnické sféře, v častém kontaktu s cizinci, koordinovala jsem volnočasové aktivity u sociálního podniku. Mám ráda, když se dokážeme spolu podílet na tom, aby nám všem bylo dobře, abychom měli možnost růst a vyvinout se a dokázali se ocenit i přes všechny svoje možné nedostatky.

e-mail: lydia.hahnel@ergoaktiv.cz 

  

Kateřina Janýrová

Odborná průvodkyně komunitní centrum Remozka

Jsem součástí týmu komunitního centra Remozka, které ERGO Aktiv v létě roku 2017 otevřel. Zde poskytuji odbornou pomoc lidem se získaným poškozením mozku, nabízím pomoc při zajištění potřebné rehabilitace a spolupracuji na aktivitě Bezprahově po poškození mozku. Potřebujete poradit na koho se obrátit? Hledám odborníky, kteří Vám poradí se situací, kterou právě řešíte, najdu Vám nejbližší možnou terapii, pošlu Vám odkazy na rehabilitační zařízení, odkaz na trénink kognitivních funkcí, zjistím na jaké příspěvky máte nárok. Co vím to poradím, co nevím, to zjistím nebo Váš dotaz přepošlu odborníkům, kteří odpověď znají a pošlou Vám jí.

Miluji procházky v přírodě a začala jsem praktikovat jógu.

e-mail: katka.janyrova@ergoaktiv.cz

  

Mgr. Tereza Pěchočová

Asistentka aktivit komunitního centra Remozka a koordinátorka Polívkové Smršti

Tým ERGO Aktivu vymyslel skvělý projekt Polívkových smrští. Já dostala příležitost podílet se na nich a pomáhat je realizovat. Jako jejich koordinátorka mám na starost organizaci a to, aby byl jejich průběh bezproblémový a pohodový. A především aby ty, kdo se do projektu zapojují, jeho příprava nestresovala, což je mottem ERGO Aktivu.

Protože ERGO Aktiv je dynamickou rostoucí organizací a s novými projekty a nabídkou služeb nezahálí, vznikla příležitost k další spolupráci. Jako asistent vzniklého komunitního centra Remozka mám možnost být v přímém kontaktu s lidmi, pro které jsem doteď zajišťovala jen finance na rehabilitaci prostřednictvím Polívkových smrští. Přímý kontakt a trávení času s klienty různými tvůrčími aktivitami mě baví a naplňuje, zároveň však i učí jisté životní pokoře. Mnoho lidí, se kterými se během práce setkávám, je pro mě inspirativních. Proto se snažím nabídnout i já inspiraci v rámci podpůrných skupin a dalších aktivit v komunitním centru.

e-mail: tereza.pechocova@ergoaktiv.cz, polivkovasmrst@ergoaktiv.cz

  

MgA. Regína Broková

Asistentka aktivit komunitního centra Remozka

Má práce je doslova a bez jakékoli nadsázky mým koníčkem, jelikož v ní využívám toho největšího svého „koně“ – divadlo a jeho spřežení, čímž jsou terapeutické efekty na všechny, kdo jsou s ním „spřáhnutí“.
Metody kreativní pedagogiky jsem vystudovala na DAMU na katedře Autorské tvorby a Expresivní techniky u Asociace dramaterapeutů ČR. Divadlo a různé jeho techniky a komunikační prostředky (pantomima, jednání postav v dialogu, výrazový pohyb…) využívám jako skvělý nástroj sociální rehabilitace, všestranné edukace a účinného pomocníka při tréninku kognitivních funkcí.

Založili jsme divadelní spolek Regimɘnt, jehož název spíše než k mému jménu (i když podoba vskutku není „čistě náhodná“, ale zvolili ji samotní klienti) odkazuje k bojovnosti každého jeho člena/bojovníka. Našimi „broky“ jsou – vzájemná opora, inspirace, pochopení, respekt a povzbuzení a naším bitevním polem je život sám. Každodenní bitvou je překonávání společenského stigmatu, nepochopení druhých a také poškozená paměť a omezené/změněné pohybové možnosti. „ɘnt“ s obráceným ɘ symbolizuje fakt, že jeden konec může znamenat jiný (a často i lepší) začátek, obrat tím správným směrem, jen je třeba chtít a bojovat, a to především sami se sebou.

Jsem vděčná, že můžu být součástí tohoto inspirativního „šiku“ a pomáhat dobíjet ostatní a zároveň se nechat sama nabíjet – protože přesně tak Regimɘnt funguje, a navíc s výbušnou salvou společné kreativní tvorby!

e-mail: regina.brokova@ergoaktiv.cz

 

Na mateřské dovolené

Iva Shánělová

provozní ředitelka

V ERGO Aktivu mám na starosti projektové řízení, řešení operativních potřeb organizace, naplňování strategie. Připravuji grantové a dotační žádosti, prezentuji organizaci a starám se o naše zaměstnance. Komunikuji s partnery, spolupracujícími organizacemi a úřady. Mým cílem je, abychom v ERGO Aktivu poskytovali služby nejvyšší kvality a měli zajištěné finanční zdroje. Toto vše v rovnováze se spokojenými klienty a ještě více spokojenými zaměstnanci.

 

Mgr. Olga Pekárková

rozvoj a realizace

V ERGO Aktivu mám na starosti rozvoj organizace, realizaci nových projektů, fundraisingových aktivit a vnitřní i externí komunikaci. Také sledování toho, zda ERGO Aktiv skutečně pomáhá svým klientům v plnění jejich cílů a hledání nových cest, které by k nim mohly vést. Baví mě zavádění nových metod, služeb a projektů. S klienty se věnuji plánování a reevaluacím stanovených cílů. Mým cílem je aby ERGO Aktiv měl spokojené klienty i zaměstnance a finanční zdroje k zajištění obojího.

 

 

 

Mgr. Pavla Sýkorová

fyzioterapeutka

Jsem fyzioterapeutka centra ERGO Aktiv. S klienty pracuji v rámci individuálních terapií, při kterých využívám kromě svých odborných znalostí i přístup Plánování zaměřeného na člověka. Absolvovala jsem kurzy Spiraldynamic (R), Klappovo lezení – kvadrupedální lokomoce dle J. Čápové, Kurz živoucí biotensegrity/Living biotensegrity, kurzy Sball se zaměřením na krční, hrudní páteř a pánev a kyčelní kloub, Bazální stimulaci, kurz Snoezelen a kurz techniky Shiatsu.