NÁŠ TÝM

 

Jan Könighonza-upraveno

ředitel

Mojí hlavní zodpovědností je zajištění stability ERGO Aktivu i poskytovaných služeb a jejich další rozvoj. Mým přáním je, aby naše služby pomáhaly klientům změnit pohled na jejich novou životní situaci a bez ohledu na její závažnost se vracet do aktivního a spokojeného života. Mou největší radostí je práce s vnitřní motivací, jak svou, tak motivací kolegů i našich klientů. A mým pracovním koníčkem je propojovat znalosti, dovednosti a zkušenosti ze sféry neziskové, podnikatelské i veřejnosprávní.

   mail: jan.konig@ergoaktiv.cz

 

prázdný obličej

Iva Shánělová

 provozní ředitel


V ERGO Aktivu mám na starosti projektové řízení, řešení operativních potřeb organizace, naplňování strategie. Připravuji grantové a dotační žádosti, prezentuji organizaci a starám se o naše zaměstnance. Komunikuji s partnery, spolupracujícími organizacemi a úřady. Mým cílem je, abychom v ERGO Aktivu poskytovali služby nejvyšší kvality a měli zajištěné finanční zdroje. Toto vše v rovnováze se spokojenými klienty a ještě více spokojenými zaměstnanci.

     mail: iva.shanelova@ergoaktiv.cz

 

 

 

 

 

VeronikaMgr. Veronika Slepičková

vedoucí terapeut

V centrum ERGO Aktiv zajišťuji celkový chod denního stacionáře a koordinaci odborných praxí a stáží pro studenty. Jsem členkou České asociace ergoterapeutů. Absolvovala jsem základní kurz Bobath konceptu – vyšetření a léčba dospělých s neurologickým onemocněním, základní kurz Bazální stimulace a základní kurz PANat se vzduchovými dlahami URIAS. Pravidelně se účastním ergoterapeutických konferencí a dalších seminářů z oblasti neurorehabilitace. Mám ráda přírodu, krásné počasí, vycházky.

Věnuji se taktéž poradenské činnosti, především z oblastí:

  komplexního poradenství pro osoby se získaným poškozením mozku

  informování o možnostech služeb ERGO Aktiv

  konzultací ohledně zvolení vhodné služby

  a úvodních setkání s novými klienty

  mail: veronika.slepickova@ergoaktiv.cz

 

ChlopekMartina Chlopková

finanční manažerka

V ERGO Aktivu mám na starosti zajištění komplexního procesu administrace organizace a jejích projektů. Podílím se na přípravě nových projektů, vytvářím rozpočty a mám na starosti jejich čerpání a dodržování. Mám ráda přehled o tom, odkud a kam může organizace své finance investovat. Mé motto zní „Co mě nezabije, to mě posílí.“

mail: martina.chlopkova@ergoaktiv.cz

 

 

Hana Kaňková

ergoterapeutka

V ERGO Aktivu se pohybuji již několik let jako ergoterapeut a od dubna 2017 mám tu radost organizovat odpolední program pro klienty. Jedná se o zájmové kurzy a terapeutické skupiny, které se zaměřují a budou zaměřovat na různé dovednosti od výtvarného vyjádření po terapii paretické horní končetiny.

Jsem registrovaný ergoterapeut, studovala jsem na Západočeské univerzitě v Plzni a také na Karlově univerzitě v Praze na 1. lékařské fakultě. Absolvovala jsem odborné kurzy kinesio tapingu, basální stimulace a Spiral dynamic pro horní končetinu (R). Od dětství mám ráda sport a aktivně jsem se věnovala atletice, fotbalu nebo touch rugby. Také mě zajímá hudba a film. Od nového roku se učím hrát na ukulele, což mě velmi naplňuje.

mail: hana.kankova@ergoaktiv.cz

 

 

Vesna Petržilková

Tréninková místa

Mou náplní práce je vedení projektu tréninkových míst, kde se klienty snažím naučit a zdokonalit dovednosti, které by pak mohli uplatnit ve skutečné práci. Ráda klienty poznávám a objevuji jejich sny a představy, co by chtěli dělat, jak by se cítili co nejvíce užiteční. Mým cílem je, aby po absolovování tréninkového místa našli odpovídající pracovní uplatnění.

V rámci ERGO Aktivu se ještě starám o gastronomickou benefici Polívková smršť – snažím se o její medializaci, dále sháním přední české kuchaře, kteří pro Smršť vaří výborné polévky.

Dále docházím jako dobrovolník do Domova seniorů.

mail: vesna.petrzilkova@ergoaktiv.cz

 

 

 MgA. Regína Broko

Manažerka sociální rehabilitace a terapeutka využívající kreativní pedagogiku s prvky dramaterapie

ERGO Aktiv mi splnil pracovní sen – náplní práce mé a mých kolegů je vracet chuť k životu, nevytvářet diagnózy, ale společně s klienty sestavit individuální plán a najít a následně pomoci plnit osobní cíle. Využívám k tomu metody kreativní pedagogiky a divadelní metodiky, což jsem vystudovala na DAMU na katedře Autorské tvorby. Tréninkem kognitivních funkcí s klienty prohlubuji i ty své, podněcováním k aktivnímu přístupu k životu aktivizuji i sebe samu – a za to jsem vděčná všem klientům i kolegům ERGO Aktivu – všichni se učíme jeden od druhého a tvoříme jeden tým.
Mým světem je divadlo, ten vnímám slovy Williama Shakespeara: „Celý svět je jeviště a všichni lidé na něm jsou herci.“ Prkna, co znamenají svět, fascinovaně sleduji jako divák, ale sama se na ně často ráda postavím, srdeční záležitostí je pro mě divadlo ve znakovém jazyce pro neslyšící, od nichž si „neslýchaného“ potlesku užívám nejvíce. Divadlo a jeho rozmanité techniky (pantomima, jednání postav v dialogu, výrazový pohyb…) a komunikační prostředky využívám k edukaci a tréninku kognitivních funkcí, terapii a sociální rehabilitaci.
Nejvýstižnější je pro mě citát od Marcela Prousta, který vyjadřuje můj životní „pohled“ i pracovní zaměření: „Jediná skutečná objevná cesta se neskládá z hledání nových území, ale z nového pohledu na věc.“ A tak například overball používám nejen jako účinnou pomůcku ke cvičení a zábavného pomocníka při tréninku motorických funkci, ale také jako působivou rekvizitu, kdy se stává „stavebním kamenem“ kreativního vyjádření sebe či prostoru.

mail: regina.brokova@ergoaktiv.cz

 

                                                        Kamila Murphy

fyzioterapeutka

Dva dny v týdnu se věnuji klientům ErgoAktivu v hodinách individuální nebo skupinové fyzioterapie. Baví mě aplikovat teoretické znalosti do praxe a pracovat s klienty na zlepšení jejich kondice, pohyblivosti a koordinace. Je to kreativní práce, neboť ač je diagnosa stejná, projevy se liší a je třeba přizpůsobit metody individuálně. Absolvala jsem kurzy Anatomy trains, Manuální medicína – metoda MUDr. Tichého, reflexní masáže. Moje další specializace jsou lymfodrenáže. Vzdělání si doplňuji v dálkovém studiu fyzioterapie na UJEP v Ústí nad Labem.

                                                                           Ve volném čase se věnuji svým i cizím dětem a ručním pracím.

                                                                          mail: kamila.murphy@ergoaktiv.cz

 

 

DagmarIng. Dagmar Bejdlová

ergoterapeutka

Jako ergoterapeutka pracuji přímo s osobami po CMP a jiném poškození mozku. Zabývám se specifickými metodami a postupy jako jsou Mirror Therapy a CIMT. Kromě toho mám také několikaletou praxi v oblasti onkologie.

Absolvovala jsem kurz O rukách z oboru fyzioterapie funkce Clary Lewitové a kurz Validace podle Naomi Feil. Ve své práci dále využívám relaxační a meditační techniky včetně učení o mindfulness školy Shambhala. Vedle ergoterapie jsem vystudovala také obor zaměřený na zahradní architekturu a ve volném čase se zabývám kontemplativním aranžováním květin – Ikebana.

    mail: dagmar.bejdlova@ergoaktiv.cz

  

 

Míša Ch. na webMgr. Michaela Charyparová

psycholožka

V ERGO Aktivu je mojí hlavní činností vedení podpůrných skupin, individuální
psychoterapeutická sezení s jednotlivci a poskytování krizové pomoci klientům,
kteří se ocitli v akutní krizi. 

Ráda pracuji jak se skupinou, tak v individuálním kontaktu. Věřím, že každý člověk má potenciál k osobnímu růstu i změně. Je mi ctí, mohu-li být procesu růstu a změny klientů přítomna.

Miluji Šumavu ve všech ročních obdobích, ráda tančím bachatu – lidový tanec z Dominikánské republiky, a pyšním se třemi psími poklady, se kterými trávím nejraději svůj volný čas.

 

mail: lektorka.misa@gmail.com

 

 

alice-upraveno-novaaaBc. Alice Jedličková

sociální pracovnice, manažer KLUB Aktiv

V ERGO Aktivu poskytuji podporu lidem, kteří mají chuť aktivně trávit volný čas a prožívat jej společně s ostatními v rámci KLUBu Aktiv.

Baví mě prozkoumávat potenciál jednotlivce a sledovat jak se nápady mění v realitu. Koordinuji průběh celého programu a podporuji zapojení každého člena do pestrých činností.

Dále se podílím na projektu dobrovolnictví – Jiná doba. Hledám příležitosti pro zapojení lidí se získaným poraněním mozku do dobrovolnických aktivit, které mají vést k uplatnění dovedností a získání nových zkušeností pro nejen profesní směřování.

mail: alice.jedlickova@ergoaktiv.cz

 

 Mgr. Tereza Pěchočová

Polívková smršť


Tým ERGO Aktivu vymyslel skvělý projekt Polívkových smrští a já dostala příležitost podílet se na nich a pomoci je realizovat. Jako jejich koordinátorka mám na starost organizaci a to, aby byl jejich průběh bezproblémový a pohodový. A především aby ty, kdo se do projektu zapojují, jeho příprava nestresovala, což je mottem ERGO Aktivu, a aby se s námi rádi podíleli i na dalších akcích, které pomáhají.

mail: polivkovasmrst@ergoaktiv.cz

 

 

 MUDr. Karla Kotková

rehabilitprázdný obličejační lékařka

V ERGO Aktivu se s každým klientem setkávám před nástupem a při ukončení rehabilitace v denním stacionáři. Mám na starosti to, aby měl odborný tým důležité informace o zdravotním stavu klientů a mohl vhodně vytvořit náplň rehabilitace. Také sleduji pokrok, kterého bylo v rámci rehabilitace v ERGO Aktivu dosaženo. Vystudovala jsem na 1. LF Univerzity Karlovy a nyní jsem atestovaným lékařem v oboru rehabilitace a fyzikální medicíny. Profesně se zabývám stavy po poranění a poškození mozku, chronickou bolestí a onemocněními pohybového aparátu. Ráda cestuji po Itálii a chodím do divadla a na koncerty.

 

 

Na mateřské dovolené

 

Olga PeOlgakárková

rozvoj a realizace

V ERGO Aktivu mám na starosti rozvoj organizace, realizaci nových projektů, fundraisingových aktivit a vnitřní i externí komunikaci. Také sledování toho, zda ERGO Aktiv skutečně pomáhá svým klientům v plnění jejich cílů a hledání nových cest, které by k nim mohly vést. Baví mě zavádění nových metod, služeb a projektů. S klienty se věnuji plánování a reevaluacím stanovených cílů. Mým cílem je aby ERGO Aktiv měl spokojené klienty i zaměstnance a finanční zdroje k zajištění obojího.

mail: olga.pekarkova@ergoaktiv.cz

 

 

IMG_1072Mgr. Pavla Sýkorová

fyzioterapeutka

Jsem fyzioterapeutka centra ERGO Aktiv. S klienty pracuji v rámci individuálních terapií, při kterých využívám kromě svých odborných znalostí i přístup Plánování zaměřeného na člověka. Absolvovala jsem kurzy Spiraldynamic (R), Klappovo lezení – kvadrupedální lokomoce dle J. Čápové, Kurz živoucí biotensegrity/Living biotensegrity, kurzy Sball se zaměřením na krční, hrudní páteř a pánev a kyčelní kloub, Bazální stimulaci, kurz Snoezelen a kurz techniky Shiatsu.

mail: pavla.sykorova@ergoaktiv.cz