NÁŠ TÝM

Jan König

ředitel

Mojí hlavní zodpovědností je zajištění stability ERGO Aktivu i poskytovaných služeb a jejich další rozvoj. Mým přáním je, aby naše služby pomáhaly klientům změnit pohled na jejich novou životní situaci a bez ohledu na její závažnost se vracet do aktivního a spokojeného života. Mou největší radostí je práce s vnitřní motivací, jak svou, tak motivací kolegů i našich klientů. A mým pracovním koníčkem je propojovat znalosti, dovednosti a zkušenosti ze sféry neziskové, podnikatelské i veřejnosprávní.

e-mail: jan.konig@ergoaktiv.cz

  

Martina Chlopková

provozní a finanční ředitelka

V ERGO Aktivu mám na starosti projektové řízení, řešení potřeb organizace a jejích zaměstnanců. Připravuji grantové a dotační žádosti, HR, zajišťuji komplexní proces administrace celé organizace. Starám se o Cash Flow organizace, tvořím rozpočty a mám na starosti jejich čerpání a dodržování. Mám ráda přehled o tom, co se kde „šustne“ a odkud a kam může organizace investovat své finance. Mé motto zní „Co mě nezabije, to mě posílí.“

e-mail: martina.chlopkova@ergoaktiv.cz

 

 

Lída Nepustilová

office managerka

e-mail: lida.nepustilova@ergoaktiv.cz

 

 

 

Mgr. Veronika Slepičková

vedoucí terapeutka

V centrum ERGO Aktiv zajišťuji celkový chod denního stacionáře, příjem nových klientů a koordinaci odborných praxí a stáží pro studenty. Jsem členkou České asociace ergoterapeutů.

Absolvovala jsem základní kurz Bobath konceptu – vyšetření a léčba dospělých s neurologickým onemocněním, základní kurz Bazální stimulace a základní kurz PANat se vzduchovými dlahami URIAS. Pravidelně se účastním ergoterapeutických konferencí a dalších seminářů z oblasti neurorehabilitace. Mám ráda přírodu, krásné počasí, vycházky.

e-mail: veronika.slepickova@ergoaktiv.cz

 

Ing. Dagmar Bejdlová

ergoterapeutka

Jako ergoterapeutka pracuji přímo s osobami po CMP a jiném poškození mozku. Zabývám se specifickými metodami a postupy jako jsou Mirror Therapy a CIMT. Kromě toho mám také několikaletou praxi v oblasti onkologie.

Absolvovala jsem kurz O rukách z oboru fyzioterapie funkce Clary Lewitové a kurz Validace podle Naomi Feil. Ve své práci dále využívám relaxační a meditační techniky včetně učení o mindfulness školy Shambhala. Vedle ergoterapie jsem vystudovala také obor zaměřený na zahradní architekturu a ve volném čase se zabývám kontemplativním aranžováním květin – Ikebana.

e-mail: dagmar.bejdlova@ergoaktiv.cz

 

Mgr. Hana Kaňková

ergoterapeutka

V ERGO Aktivu se pohybuji již několik let jako ergoterapeut a od dubna 2017 mám tu radost organizovat odpolední program pro klienty. Jedná se o odpolední skupiny, které jsou zaměřené na trénink paměti, výtvarné techniky, trénink jemné motoriky a funkce paretické horní končetiny. Dále mám na starosti zprostředkování rehabilitace v domácím prostředí. V terénní rehabilitaci jsem sama zapojena jako ergoterapeut.

Jsem registrovaný ergoterapeut, studovala jsem na Západočeské univerzitě v Plzni a také na Karlově univerzitě v Praze na 1. lékařské fakultě. Absolvovala jsem odborné kurzy kinesio tapingu, basální stimulace a Spiral dynamic pro horní končetinu. Od dětství mám ráda sport a aktivně jsem se věnovala atletice, fotbalu nebo touch rugby. Také mě zajímá hudba a film. Od nového roku se učím hrát na ukulele, což mě velmi naplňuje.

e-mail: hana.kankova@ergoaktiv.cz

 

Mgr. Gabriela Havejová

ergoterapeutka

Od června 2017 pracuji s klienty centra ERGO Aktiv jako ergoterapeutka. Mou radostí je obohacovat klasické ergoterapeutické postupy o moderní přístupy v rehabilitaci. Ve své práci tedy využívám prvky Spiral dynamik, senzorické integrace či thajské masáže. V terapii dávám důraz na individualitu klienta a spolupráci v týmu.

Jsem registrovaná ergoterapeutka od roku 2012, kdy jsem ukončila bakalářské vzdělání na Západočeské univerzitě v Plzni. Poté jsem absolvovala magisterský program na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Svou odbornost jsem rozšířila o roční kurz Spiral dynamik Basic Med, kurz kineziotapingu, Bazální stimulaci, zahraniční pracovní stáže, zkušenosti v oblasti kompenzačních pomůcek, pravidelné účasti na konferencích apod. Jsem blázen do akrojógy, mam ráda zvířata a přírodu a amatérsky tvořím v oblasti malby a fotografie.

 e-mail: gabriela.havejova@ergoaktiv.cz

  

Bc. Tereza Dubská

ergoterapeutka

komunikace a PR

V ERGO Aktivu působím z části jako ergoterapeutka a zaměřuji se především na terapeutickou intervenci u klientů se spastickou parézou. Společně s klienty se snažím najít způsob, jak bojovat se spasticitou a jejími projevy a jak se zapojovat zpět do činností, které měli rádi. Dále se v ERGO Aktivu soustředím na externí a interní komunikaci, spravuji sociální média a mám na starosti koordinaci některých projektů jako je například Řekni stres, který se zaměřuje na prevenci stresu.

Studovala jsem ergoterapii na fakultě zdravotnických studií na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad labem a již delší dobu se soustředím na rehabilitaci neurologických klientů. Absolvovala jsem kurz Rehabilitace ruky, pravidelně se účasním odborných konferencí a jsem členkou České asociace ergoterapeutů.

 e-mail: tereza.dubska@ergoaktiv.cz

 

 

Bc. Doubravka Koubková

ergoterapeutka

V centrum ERGO Aktiv se podílím na spolupráci, která se týká Poradny a poradenství. Témata, kterými se nejvíc zabývám jsou zdravotně-sociální poradenství, a všeobecné informování o možnostech služeb pro klienta a jeho rodinu.

Na své práci mám ráda, že pomáhá lidem s postižením nalézt cestu, jak se realizovat a žít opět tím způsobem, kterým si člověk přeje, přestože má nějaké omezení.

Absolvovala jsem Základní kurz PANat vzduchových dlah a Rekvalifikační kurz – Interiérový designer – návrhy a vizualizace interiérů. Mám ráda tanec, hudbu a cestování. Baví mě propojovat svoji profesi s mými zálibami, proto jsem například během cestování a životem v rozvojových zemích, vždy hledala možnost, jak se v dané zemi zapojit a rozšířit povědomí o práci ergoterapeuta. Měla jsem to štěstí, že se mi v těchto zemích (Mongolsko, Šalamounovy ostrovy) podařilo vést kurzy na místních odborných školách. V současné době bych ještě velmi ráda propojila návrhy interiérů a ergoterapii, aby i lidé se specifickými potřebami mohli mít domov nejen funkční, ale také útulný. 

 
  

Bc. Tereza Firlová

ergoterapeutka

e-mail: tereza.firlova@ergoaktiv.cz

 

  

 

Bc. Jana Bali Šoltésová

ergoterapeutka

e-mail: jana.balisoltesova@ergoaktiv.cz

 

 

Bc. Alice Jedličková

sociální pracovnice

V ERGO Aktivu poskytuji sociální a pracovní poradenství v rámci služby denní stacionář a sociální rehabilitace. Nabízím podporu pro zorientování se a hledání řešení v nově nastalé životní situaci. Ráda nacházím příležitosti pro zapojení lidí se získaným poraněním mozku do pracovních a dalších aktivit. Doprovázím klienty při krocích k novému zaměstnání, dobrovolnictví a aktivnímu trávení volného času tak, aby měl každý možnost uplatnit své dovednosti a nabývat nové zkušenosti. To mimo jiné může být i kontaktování úřadů a doprovody k zaměstnavateli na pracovní pohovory, za volnočasovou aktivitou či do jiné neziskové organizace.

S klienty v průběhu spolupráce směřujeme k plnění vytyčených cílů, pracujeme s aktuální situací a hledáme cestu k větší životní spokojenosti. Baví mě prozkoumávat potenciál každého jednotlivce, společně hledat a objevovat směr pro aktivní, plnohodnotnou náplň dne a zjišťovat jak čelit výzvám, které život přináší.

e-mail: alice.jedlickova@ergoaktiv.cz

 

Martin Mandelík

pracovník v sociálních službách – asistent

Před pár lety jsem měl hodně volného času a napadlo mě, jak ho vyplnit. Začal jsem pracovat jako dobrovolník v Ústřední vojenské nemocnici a k tomu jsem ještě začal docházet do ERGO Aktivu na tréninkovou pozici asistent terapeuta. To vše mne motivovalo k tomu, udělat si kurz pracovníka v sociálních službách. Po ukončení kurzu jsem začal pracovat v ERGO Aktivu jako asistent pro klienty. Rád pracuji v týmu s lidmi pro lidi. S optimismem se žije lépe!

Moje motto: Tam, kde ostatní končí, tam já začínám!

e-mail: martin.mandelik@ergoaktiv.cz

 

Vesna Petržilková

Tréninková místa

Mou náplní práce je vedení projektu tréninkových míst, kde se klienty snažím naučit a zdokonalit dovednosti, které by pak mohli uplatnit ve skutečné práci. Ráda klienty poznávám a objevuji jejich sny a představy, co by chtěli dělat, jak by se cítili co nejvíce užiteční. Mým cílem je, aby po absolvování tréninkového místa našli odpovídající pracovní uplatnění.

V rámci ERGO Aktivu se ještě starám o gastronomickou benefici Polívková smršť – snažím se o její medializaci, dále sháním přední české kuchaře, kteří pro Smršť vaří výborné polévky.

Dále docházím jako dobrovolník do Domova seniorů.

e-mail: vesna.petrzilkova@ergoaktiv.cz

 

 Kamila Murphy

fyzioterapeutka

Čtyři dny v týdnu se věnuji klientům ERGO Aktivu v hodinách individuální nebo skupinové fyzioterapie. Baví mě aplikovat teoretické znalosti do praxe a pracovat s klienty na zlepšení jejich kondice, pohyblivosti a koordinace. Je to kreativní práce, neboť ač je diagnosa stejná, projevy se liší a je třeba přizpůsobit metody individuálně. Absolvala jsem kurzy Anatomy trains, Manuální medicína – metoda MUDr. Tichého, reflexní masáže. Moje další specializace jsou lymfodrenáže. Vzdělání si doplňuji v dálkovém studiu fyzioterapie na UJEP v Ústí nad Labem.

Ve volném čase se věnuji svým i cizím dětem a ručním pracím.

e-mail: kamila.murphy@ergoaktiv.cz

 

Bc. Sára Havlíková

fyzioterapeutka

 

e-mail: sara.havlikova@ergoaktiv.cz

 

 

Mgr. Michaela Vlasáková Charyparová

psycholožka

V ERGO Aktivu je mojí hlavní činností vedení podpůrných skupin, individuální psychoterapeutická sezení s jednotlivci a poskytování krizové pomoci klientům, kteří se ocitli v akutní krizi. 

Ráda pracuji jak se skupinou, tak v individuálním kontaktu. Věřím, že každý člověk má potenciál k osobnímu růstu i změně. Je mi ctí, mohu-li být procesu růstu a změny klientů přítomna.

Miluji Šumavu ve všech ročních obdobích, ráda tančím bachatu – lidový tanec z Dominikánské republiky, a pyšním se třemi psími poklady, se kterými trávím nejraději svůj volný čas.

e-mail: michaela.vlasakova@ergoaktiv.cz

 

MUDr. Karla Kotková

rehabilitační lékařka

V ERGO Aktivu se s každým klientem setkávám před nástupem a při ukončení rehabilitace v denním stacionáři. Mám na starosti to, aby měl odborný tým důležité informace o zdravotním stavu klientů a mohl vhodně vytvořit náplň rehabilitace. Také sleduji pokrok, kterého bylo v rámci rehabilitace v ERGO Aktivu dosaženo. Vystudovala jsem na 1. LF Univerzity Karlovy a nyní jsem atestovaným lékařem v oboru rehabilitace a fyzikální medicíny. Profesně se zabývám stavy po poranění a poškození mozku, chronickou bolestí a onemocněními pohybového aparátu. Ráda cestuji po Itálii a chodím do divadla a na koncerty.

 

Lydia Hähnel

Koordinátorka aktivit komunitního centra Remozka

V rámci ERGO Aktiv komunikuji s návštěvníky komunitního centra Remozka a na základě jejich přání a podnětů vytvářím program zajímavých aktivit, které mohou klienti navštěvovat. Také zodpovídám za tvorbu propagačních materiálů, newsletteru Handy&Cap a celkové fungování komunitního centra Remozka, kde koordinuji i průvodce.

Dlouho jsem byla aktivní v dobrovolnické sféře, v častém kontaktu s cizinci, koordinovala jsem volnočasové aktivity u sociálního podniku. Mám ráda, když se dokážeme spolu podílet na tom, aby nám všem bylo dobře, abychom měli možnost růst a vyvinout se a dokázali se ocenit i přes všechny svoje možné nedostatky.

e-mail: lydia.hahnel@ergoaktiv.cz 

Marie Knapová

Odborná průvodkyně

V ERGO Aktivu mám na starosti prvotní kontakt s poradnou. Poskytuji základní informace, třídím došlé dotazy a předávám dalším odborným pracovníkům. Nabízím pomoc při zajištění potřebné rehabilitace a spolupracuji na aktivitě Bezprahově po poškození mozku. 

e-mail: marie.knapova@ergoaktiv.cz

 

Mgr. Tereza Pěchočová

Asistentka aktivit komunitního centra Remozka a koordinátorka Polívkové Smršti

Tým ERGO Aktivu vymyslel skvělý projekt Polívkových smrští. Já dostala příležitost podílet se na nich a pomáhat je realizovat. Jako jejich koordinátorka mám na starost organizaci a to, aby byl jejich průběh bezproblémový a pohodový. A především aby ty, kdo se do projektu zapojují, jeho příprava nestresovala, což je mottem ERGO Aktivu.

Protože ERGO Aktiv je dynamickou rostoucí organizací a s novými projekty a nabídkou služeb nezahálí, vznikla příležitost k další spolupráci. Jako asistent vzniklého komunitního centra Remozka mám možnost být v přímém kontaktu s lidmi, pro které jsem doteď zajišťovala jen finance na rehabilitaci prostřednictvím Polívkových smrští. Přímý kontakt a trávení času s klienty různými tvůrčími aktivitami mě baví a naplňuje, zároveň však i učí jisté životní pokoře. Mnoho lidí, se kterými se během práce setkávám, je pro mě inspirativních. Proto se snažím nabídnout i já inspiraci v rámci podpůrných skupin a dalších aktivit v komunitním centru.

e-mail: tereza.pechocova@ergoaktiv.cz, polivkovasmrst@ergoaktiv.cz

  

MgA. Regína Broková

Asistentka aktivit komunitního centra Remozka

Má práce je doslova a bez jakékoli nadsázky mým koníčkem, jelikož v ní využívám toho největšího svého „koně“ – divadlo a jeho spřežení, čímž jsou terapeutické efekty na všechny, kdo jsou s ním „spřáhnutí“.
Metody kreativní pedagogiky jsem vystudovala na DAMU na katedře Autorské tvorby a Expresivní techniky u Asociace dramaterapeutů ČR. Divadlo a různé jeho techniky a komunikační prostředky (pantomima, jednání postav v dialogu, výrazový pohyb…) využívám jako skvělý nástroj sociální rehabilitace, všestranné edukace a účinného pomocníka při tréninku kognitivních funkcí.

Založili jsme divadelní spolek Regimɘnt, jehož název spíše než k mému jménu (i když podoba vskutku není „čistě náhodná“, ale zvolili ji samotní klienti) odkazuje k bojovnosti každého jeho člena/bojovníka. Našimi „broky“ jsou – vzájemná opora, inspirace, pochopení, respekt a povzbuzení a naším bitevním polem je život sám. Každodenní bitvou je překonávání společenského stigmatu, nepochopení druhých a také poškozená paměť a omezené/změněné pohybové možnosti. „ɘnt“ s obráceným ɘ symbolizuje fakt, že jeden konec může znamenat jiný (a často i lepší) začátek, obrat tím správným směrem, jen je třeba chtít a bojovat, a to především sami se sebou.

Jsem vděčná, že můžu být součástí tohoto inspirativního „šiku“ a pomáhat dobíjet ostatní a zároveň se nechat sama nabíjet – protože přesně tak Regimɘnt funguje, a navíc s výbušnou salvou společné kreativní tvorby!

e-mail: regina.brokova@ergoaktiv.cz

 

Na mateřské dovolené

Iva Shánělová

provozní ředitelka

V ERGO Aktivu mám na starosti projektové řízení, řešení operativních potřeb organizace, naplňování strategie. Připravuji grantové a dotační žádosti, prezentuji organizaci a starám se o naše zaměstnance. Komunikuji s partnery, spolupracujícími organizacemi a úřady. Mým cílem je, abychom v ERGO Aktivu poskytovali služby nejvyšší kvality a měli zajištěné finanční zdroje. Toto vše v rovnováze se spokojenými klienty a ještě více spokojenými zaměstnanci.

 

Mgr. Olga Pekárková

rozvoj a realizace

V ERGO Aktivu mám na starosti rozvoj organizace, realizaci nových projektů, fundraisingových aktivit a vnitřní i externí komunikaci. Také sledování toho, zda ERGO Aktiv skutečně pomáhá svým klientům v plnění jejich cílů a hledání nových cest, které by k nim mohly vést. Baví mě zavádění nových metod, služeb a projektů. S klienty se věnuji plánování a reevaluacím stanovených cílů. Mým cílem je aby ERGO Aktiv měl spokojené klienty i zaměstnance a finanční zdroje k zajištění obojího.

 

 

 

Mgr. Pavla Sýkorová

fyzioterapeutka

Jsem fyzioterapeutka centra ERGO Aktiv. S klienty pracuji v rámci individuálních terapií, při kterých využívám kromě svých odborných znalostí i přístup Plánování zaměřeného na člověka. Absolvovala jsem kurzy Spiraldynamic (R), Klappovo lezení – kvadrupedální lokomoce dle J. Čápové, Kurz živoucí biotensegrity/Living biotensegrity, kurzy Sball se zaměřením na krční, hrudní páteř a pánev a kyčelní kloub, Bazální stimulaci, kurz Snoezelen a kurz techniky Shiatsu.