ERGOTERAPEUTICKÉ SKUPINY

Ergoterapeutické skupiny

Jsou odpolední skupinová setkání s konkrétním zaměřením, které vede ergoterapeutka. Program je určen osobám po získaném poškození mozku, kteří mají zájem se zdokonalit v různých oblastech od jemné motoriky po praktické dovednosti denního života. Skupiny probíhají každé pondělí, úterý a středu odpoledne v ERGO Aktivu. 

Od 23.7. 2018 jsou otevřené tyto odpolední skupiny:

Rozvoj řečových funkcí

  • každé pondělí od 14:30 – 15:30
  • každé úterý od 14:30 – 15:30 
  • skupina začíná dne 24.7. 2018 a potrvá do 22.1. 2019 (tj. 24 týdnů)

Vzhledem k velkému zájmu, byly vytvořeny dvě skupiny, v pondělí a v úterý.

Skupina je zaměřená na zlepšení výbavnosti slov, slovního projevu, aktivní hybnosti mluvidel, artikulace a podpory symetrie mimiky.

Nácvik jemné motoriky

  • každé pondělí od 15:45 – 16:45 
  • skupina začíná dne 23.7. 2018 a potrvá do 21.1. 2019 (tj. 24 týdnů)

Tato skupina bude zaměřena na nácvik úchopů, zacílení pohybu, na fáze úchopu apod. Využijeme pomůcky nejen pro trénink jemné motoriky, ale i k senzorické stimulaci horních končetin pro zlepšení citlivosti.

Kondiční cvičení

  • každé úterý od 15:45 – 16:45 
  • skupina začíná dne 24.7. 2018 a potrvá do 22.1. 2019 (tj. 24 týdnů)

Kondiční cvičení bude probíhat v tělocvičně, kde je možnost využít orbitrek, pás na chůzi či běh, veslovací trenažér nebo rotoped. Budeme cvičit s váhou vlastního těla na podložkách, využijeme prvky jógových pozic, senzorické pomůcky, labilní plochy apod.

Trénink paměti

  • každou středu od 14:30 – 15:30
  • skupina začíná dne 25.7. 2018 a potrvá do 23.1. 2019 (tj. 24 týdnů)

Cena jedné hodiny je 90 Kč. Klient platí pouze hodiny, kterých se zúčastnil. Platba faktury probíhá zpětně jednou za měsíc elektronickou formou.
Na skupiny je možné se hlásit i v průběhu již započatých běhů na uvedené telefonní číslo či
e-mailovou adresu. Všechny první ukázkové lekce jsou zdarma!

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bližší informace na: 

Tel.: (+420) 732 542 529

E-mailová adresa: hana.kankova@ergoaktiv.cz

Osobně na adrese:

Poliklinika Olšanská- 5. patro

Olšanská 2666/7

130 00 Praha 3