ERGOTERAPEUTICKÉ SKUPINY

Ergoterapeutické skupiny

Jsou odpolední skupinová setkání s konkrétním zaměřením, které vede ergoterapeutka. Program je určen osobám po získaném poškození mozku, kteří mají zájem se zdokonalit v různých oblastech od jemné motoriky po praktické dovednosti denního života. Skupiny probíhají každé úterý a středu odpoledne v ERGO Aktivu. V pondělí odpoledne je možné po domluvě využít individuální terapii s ergoterapeutkou.

Od ledna 2018 jsou otevřené tyto odpolední skupiny:

Rozvoj řečových funkcí

• každé úterý od 14:30 – 15:30
• skupina byla otevřena dne 12.9.2017 a potrvá do 13.3. 2018 (tj. 24 týdnů)

Skupina je zaměřená na zlepšení výbavnosti slov, slovního projevu, aktivní hybnosti mluvidel, artikulace a zlepšení mimiky. Kapacita skupiny je 4 – 6 osob.

Nácvik praktických dovedností

• každé úterý od 15:45 – 16:45
• skupina začíná dne 16.1. 2018 a potrvá do 17.7. 2018 (tj. 24 týdnů)

Tato skupina je zaměřená na aktivity běžného denního života. Každý měsíc bude zaměřen na jiné téma, např. sportovní vyžití, finanční gramotnost, relax a výtvarné techniky, běžné denní činnosti a využití kompenzačních mechanismů či pomůcek. Kapacita skupiny je 4 – 8 osob.

Kognitivní trénink

• každou středu od 14:30 – 15:30
• skupina začíná dne 17.1. 2018 a potrvá do 18.7. 2018 (tj. 24 týdnů)

Kognitivní trénink volně naváže na skupinu tréninku paměti z minulého roku. V této skupině se budeme zaměřovat na zlepšení poznávacích dovedností, podpora soběstačnosti při řešení problémů, plánování a samostatné využívání počítačových programů a tabletů. Kapacita skupiny je 4 – 8 osob.

Trénink jemné motoriky

• každou středu od 15:45 – 16:45
• skupina začíná dne 17.1. 2018 a potrvá do 18.7. 2018 (tj. 24 týdnů)

Tato skupina bude zaměřena na nácvik úchopů, zacílení pohybu, na fáze úchopu apod. Využijeme pomůcky nejen pro trénink jemné motoriky, ale i k senzorické stimulaci horních končetin pro zlepšení citlivosti. Kapacita skupiny je 4 – 8 osob.

Cena jedné hodiny je 90 Kč. Klient platí pouze hodiny, kterých se zúčastnil. Platba faktury probíhá zpětně jednou za měsíc elektronickou formou.
Na skupiny je možné se hlásit i v průběhu již započatých běhů na uvedené telefonní číslo či
e-mailovou adresu. Všechny první ukázkové lekce jsou zdarma!

  

 

 

 

 

 

 

  

Bližší informace na: 

Tel.: (+420) 732 542 529

E-mailová adresa: hana.kankova@ergoaktiv.cz

Osobně na adrese:

Poliklinika Olšanská- 5. patro

Olšanská 2666/7

130 00 Praha 3