Pacient leží v nemocnici, nevím co s ním bude

Vše závisí na zdravotním stavu klienta. Pokud klientovi selhali nebo hrozí selhání nějakých životních funkcí, bývá nejprve hospitalizován na ARO, JIP. Pokud je ještě nutná podpora životních funkcí, ale zdravotní stav je stabilizován, bývá klient překládán na DIOP a NIP, což jsou lůžka dlouhodobé a následné intenzivní péče. I na těchto odděleních probíhá rehabilitace. Pokud je zdravotní stav stabilizován natolik, že není potřeba podpora životních funkcí, je klient přeložen na oddělení, které  se vztahuje k jeho diagnóze (neurologie, interna atp.).  Plasticita mozku je schopnost mozku reorganizovat sám sebe. Dokáže přenést úkoly jedné části na jinou část nebo vytvořit nové spojení a tím obnovit funkce. Díky této plasticitě je již během prvních 6. měsíců po úraze největší šance pro zmírnění následků poranění mozku. Proto se doporučuje věnovat co možná nejvíce pozornosti včasné rehabilitaci. Celkově největších rehabilitačních pokroků pacienti dosahují během 1. až 2. roku po úrazu. Neuroplasticita se s věkem snižuje.

Pacienta brzy propustí z nemocnice

Pokud je to potřeba, bývá klient přeložen na oddělení rehabilitace, tzv. akutní rehabilitační lůžko. Tento překlad probíhá tzv.překladem z lůžka na lůžko, na doporučení ošetřujícího lékaře. Pobyt na rehabilitačním oddělení je hrazen zdravotní pojišťovnou v délce 3 – 4 týdnů, častěji 3 týdnů. Poté klient může být propuštěn domů a nebo, pokud propuštění do domácí péče není možné, pokračuje – v ideálním případě – do rehabilitačního ústavu (tzv. následná rehabilitační péče). Pokud přeložení do rehabilitačního ústavu není z nějakého důvodu možné, bývá klient přeložen na LDN (Léčebna dlouhodobě nemocných). Pokud by mělo dojít k přeložení na LDN, doporučujeme vždy vybrat LDN, kde probíhá rehabilitace. 

Pacienta propouštějí z nemocnice

Pokud je klient propuštěn domů, ale ještě není schopen fungovat zcela samostatně může praktický nebo odborný lékař indikovat domácí péči, která klientovi pomůže překlenout období než pomoc nebude nutná. Dále je možnost kontaktovat organizace, které pomáhají lidem po získaném poškození mozku a nabízejí podporu v oblasti sociální, rehabilitační a volnočasových aktivit, formou ambulatního docházení.

Už je to dlouho, potřebuji situaci řešit

Po určitém časovém období od získaného poškození mozku, a po absolvování všech možných terapií, může klient dojít do bodu, že neví jak dál, protože se jeho zdravotní stav nezlepšuje, tak jak by si představoval. V tento moment je dobré vědět, kam se obrátit, aby pro podporu. Oblasti, které klienty trápí nejvíce jsou např., trávení volného času, práce, zvládání různých praktických dovedností, psychické obtíže aj. Doporučovala bych kontaktovat některý z rehabilitačních ústavů pro možnost následné rehabilitace. Pokud řešíte psychoterapeutickou podporu doporučovala bych obrátit se na psychologa. V oblasti financí, příspěvků nebo práce může pomoci sociální pracovník. V případě potřeby možnost zaslání kontaktů.